DOI: https://doi.org/10.33989/2075-146x.2019.23.183178

СПОСОБИ РОЗВИТКУ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

V. HRYZHENKO

Анотація


У статті здійснено аналіз понять «методична компетенція» та «методична компетентність»; визначено зміст та структуру методичної компетентності викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти; обґрунтовано необхідність формування методичної компетентності викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти для їхньої педагогічної діяльності в сучасних умовах організації навчально-виховного процесу; висвітлено способи розвитку методичної компетентності викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти.


Ключові слова


методична компетенція; методична компетентність; викладач; заклад професійної (професійно-технічної) освіти; способи розвитку методичної компетентності викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Fesenko, O. S. (2016). Doslidzhennia sutnosti fenomena «metodychna kompetentnist» u naukovii literaturi [Investigation of the essence of the phenomenon of "methodical competence" in the scientific literature]. Liudynoznavchi studii. Seriia: Pedahohika [Human studies studios. Series: Pedagogy], 3/35, 236-243 [in Ukrainian].

Kuzminskyi, A. I., Tarasenkova, N. A., & Akulenkova, I. A. (2009). Naukovi zasady metodychnoi pidhotovky maibutnoho vchytelia matematyky [Scientific principles of methodological preparation of the future mathematics teacher]. Cherkasy: Vyd-vo ChNU im. B. Khmelnytskoho [in Ukrainian].

Lebedeva, O. V. (2007). Razvitie metodicheskoi kompetentnosti uchitelia kak sredstvo povysheniia effektivnosti uchebnogo protcessa v obshcheobrazovatelnoi shkole [The development of teacher's methodological competence as a means of increasing the effectiveness of the educational process in a comprehensive school] (Extended abstract of PhD diss.). Nizhnii Novgorod [in Russian].

Samoilenko, N. Yu. (2012). Rezultaty doslidzhennia metodychnoi kompetentnosti maistra vyrobnychoho navchannia [Results of research of methodological competence of the master of industrial training]. Naukovo-metodychne zabezpechennia profesiinoi osvity i navchannia [Scientific and methodological support of vocational education and training]: tezy zvit. nauk.-prakt. konf., (Kyiv, 29 berez. 2012 r.) (T. 1, ss. 70-73). Kyiv: In-t prof.-tekhn. osvity NAPN Ukrainy [in Ukrainian].

Shagan, V. S. (2010). Pedagogicheskoe soprovozhdenie protcessa razvitiia metodicheskoi kompetentnosti prepodavatelia kolledzha [Pedagogical support of the process of development of methodological competence of a college teacher] (Extended abstract of PhD diss.). Izhevsk [in Russian].

Tsiuliupa, N. L. (2009). Pedahohichni umovy formuvannia metodychnoi kompetentnosti maibutnoho vchytelia muzyky v protsesi instrumentalnoi pidhotovky [Pedagogical conditions for forming methodological competence of future music teacher in the process of instrumental preparation] (PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.