DOI: https://doi.org/10.33989/2075-146x.2019.23.183197

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

O. DANYSKO

Анотація


У статті на основі аналізу теоретичних джерел визначено психолого-педагогічні засади організації професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури в умовах змішаного навчання. Проаналізовано ідеї провідних учених щодо складових змішаного навчання (навчання в аудиторії віч-на-віч, онлайн електронне навчання і самонавчання в індивідуальному темпі) як інноваційної освітньої технології, що має потужний потенціал щодо модернізації вищої освіти загалом та професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури зокрема. Розглянуто переваги змішаного навчання над традиційним (економічна ефективність; підвищення продуктивності та інтенсивності навчання; автоматизація процесів передачі контенту та контролю знань; персоналізація навчання) та проблеми, що найчастіше виникають у студентів в умовах змішаного навчання (недостатній рівень комп’ютерної грамотності в цілому, зниження мотивації внаслідок технічних труднощів; відсутність самодисципліни, проблеми налагодження співпраці у комбінованому ресурсозбагаченому освітньому середовищі). Визначено та схарактеризовано ключові особливості змішаного навчання (студентоцентрованість, компетентнісно зорієнтованість, інтерактивність). З’ясовано психолого-педагогічні засадничі напрями організації професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури в умовах змішаного навчання (формування позитивної мотивації та пізнавального інтересу студентів; вдосконалення навичок володіння освітньо-інформаційними технологіями, розвиток умінь організувати самостійну навчальну діяльність, забезпечувати оптимальний зворотній зв’язок та взаємодію) з урахуванням принципів провідних теорій навчання – біхевіоризму, когнітивізму, конструктивізму та коннективізму.


Ключові слова


професійна підготовка; майбутні вчителі фізичної культури; змішане навчання; онлайн-дидактика

Повний текст:

PDF

Посилання


Aziattseva, T. V., Kudinov, V. A. (2014). Faktor informatcionno-kommunikatcionnoi kompetentcii i sviazannye s nim problemy smeshannogo obucheniia [The factor of information and communication competence and related problems of blended learning]. Voprosy kiberbezopasnosti [Cybersecurity issues], 5 (8), 50–51. Retrieved from http://cyberrus.com/wp-content/uploads/2015/02/vkb_08_09.pdf [in Russian].

Chickering, A. W., & Gamson, A. F. (1987). Seven principles for good practice in undergraduate education. Racine, WI: The Johnson Foundation, Inc. Wingspread.

Driscoll, M. (2000). Psychology of Learning for Instruction. Needham Heights, MA, Allyn & Bacon.

Driscoll, M. (2002) Blended learning: Let’s get beyond the hype. E-learning. 3 (3), 54.

Fandeeva, А. Ye. (2017). Zmishane navchannia yak tekhnolohiia zmin i transformatsii [Blended learning as technology of changes and transformation]. Narodna osvita: elektronne fakhove vydannia [Public education: electronic professional publication], 2 (32). Retrieved from https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4544 [in Ukrainian].

Garrison, D. R., & Archer, W. (2000). A transactional perspective on teaching-learning: A framework for adult and higher education. Oxford, UK: Pergamon.

Graham, C.R. (2005). Blended learning system: Definition, current trends and future direction. In: Bonk, C.J., Graham, C.R. (eds.) Handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs, pp.3-21. Pfeiffer, San Francisco.

Hartley, R. (2017, October 18) The impact of blended learning. Retrieved from https://edtechnology.co.uk/Article/the-impact-of-blended-learning/

Kukharenko, V. (2017). Osnovni teorii navchannia. Zmishane navchannia [Basic learning theories. Blended learning]. Retrieved from http://dl.khpi.edu.ua/mod/book/view.php?id=12448&chapterid=1876 [in Ukrainian].

Kukharenko, V. М. (2014). Zmishane navchannia. Vebinar. «Intel-zmishani» [Blended Learning. Webinar «Іntel-Blended»]. Retrieved from http://vladimirkukharen.wiziq.com/online-class/2190095-intel-blended [in Ukrainian].

Кurnishev, Yu. A. (2016). Orhanizatsiinyi aspekt motyvatsii samorozvytku maibutnoho suchasnoho vchytelia fizychnoi kultury [Organizational aspect of self-development motivation of future modern physical education teacher]. Theory and methods of educational management, 1, 1–14. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ttmuo_2016_1_10 [in Ukrainian].

Motivatciia v distantcionnom obrazovanii. Chast pervaia. Model Kellera [Motivation in distance education. Part first. Model of Keller] (2013). Retrieved from http://bakalavr-magistr.ru/news/188 [in Russian].

Naumov, V. (2019) Printcipy pedagogicheskogo dizaina [Principles of pedagogical design]. Retrieved from https://vnaumov.blogspot.com/2019/02/blog-post_27.html?fbclid=IwAR3 [in Russian].

Pashko, O. (2013) Navchannia doroslykh: vyklyky, spetsyfika, interaktyvni metody. Ukrainskyi dosvid v rehionalnomu ekonomichnomu rozvytku [Adult teaching: calls, specificity, interactive methods. Ukrainian experience in regional economic development]. Lviv: Halytska vydavnycha spilka [in Ukrainian].

Picciano, A. G., & Dziuban, C. D. (Eds.) (2007), Blended learning: Research perspectives, Sloan Consortium, Needham, MA.

Prismotrova, О. S (2018). Formirovanie professionalno orientirovannoi inoiazychnoi kommunikativnoi kompetentcii magistrantov nelingvisticheskogo vuza [Formation of professionally oriented foreign communicative competence of Master’s degree students of unlinguistic higher educational institution] (D diss.). Nizhnii. gos. lingvist. un-t im. N.A. Dobrolyubova, Nizhnii Novgorod [in Russian].

Siemens, G. (2004, December, 12) Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. Retrieved from https://web.archive.org/web/20180803131659/http://www.elearnspace.org:80/Articles/connectivism.htm

Tanasiichuk, Yu. Professional training of future teachers of physical culture in institutions of higher education Retrieved from https://ffv.udpu.edu.ua/?page_id=4819 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.