DOI: https://doi.org/10.33989/2075-146x.2017.20.209773

ПРОЕКТУВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗАСТОСУВАННЯ ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ

V. ZHAMARDIY

Анотація


У статті розглянуто питання проектування процесу застосування фітнес-технологій  на заняттях із фізичного виховання студентів. Значну увагу приділено розвитку фітнес-технологій у вищих педагогічних навчальних закладлах. Висвітлено основні напрями застосування та процес проектування фітнес-технологій на заняттях із фізичного виховання. Практичне значення досліджуваної проблеми полягає у розкритті алгоритму застосування фітнес-технологій і виокремлення предметних особливостей навчально-тренувальної діяльності. Розкрито сутність і необхідність проектування процесу застосування фітнес-технологій для підвищення рівня фізичної підготовленості студентів і визначено ознаки фітнес-технологій як об’єкта проектування.


Ключові слова


інноваційні технології; проектування; студенти; фізичне виховання; фітнес; фітнес-технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Bezrukova, V. S. (1996). Pedagogika: proektivnaia pedagogika. Ekaterinburg: Delovaia kniga [in Russian].

Biletska, V. V., & Bondarenko, I. B. (2013). Fizychne vykhovannia. Ozdorovchyi fitnes. Kyiv: NAU [in Ukrainian].

Borilkevich, V. E. (2003). Ob identifikatcii poniatiia “fitnes”. Teoriia i praktika fizicheskoi kultury, 2, 45-46 [in Russian].

Bulatova, M. M. (2007). Fitnes i dvigatelnaia aktivnost: problemy i puti resheniia. Teorіia і metodika fіzichnogo vikhovannia і sportu, 1, 3-7 [in Russian].

Vasilistova, T. V. (2011). Proektirovanie fitnes-tekhnologii v fizicheskom vospitanii studentok visha, prozhivaiushchikh v usloviiakh severnykh regionov. (Extended abstract of PhD diss.). Moskva [in Russian].

Honcharenko, S. U. (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Honcharova, N., Usychenko, V., & Denysova, L. (2012). Vykorystannia suchasnykh informatsiinykh tekhnolohii u sferi ozdorovchoho fitnesu. In Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorov’ia u suchasnomu suspilstvi (pp. 163-167). Lutsk: Volyn. nats. un-t imeni Lesi Ukrainky [in Ukrainian].

Grigorev, V. I. (2008). Metodologicheskie aspekty tekhnologizatcii fitnes-industrii. In Fitnes v innovatcionnykh protcessakh sovremennoi fizicheskoi kultury (pp. 17-25). Sankt-Peterburg: Izd-vo RGPU im. A. I. Gertcena [in Russian].

Denisova, L. V., Khmelnitckaia, I. V., & Kharchenko, L. A. (2008). Izmereniia i metody matematicheskoi statistiki v fizicheskom vospitanii i sporte. Kiev [in Russian].

Dzhons, Dzh. (1986). Metody proektirovaniia. Moskva: Mir [in Russian].

Dokuchaieva, V. V. (2005). Proektuvannia innovatsiinykh pedahohichnykh system u suchasnomu osvitnomu prostori. Luhansk: Alma-mater [in Ukrainian].

Zahviazynskyi, V. I. (2006). Deiaki netradytsiini pohliady na tvorchist. Obdarovana dytyna, 5, 40-43 [in Ukrainian].

Ivanochko, V. V., Hrybovska, I. B., & Muzyka, F. V. (2014). Ozdorovchyi fitnes u fizychnomu vykhovanni studentiv navchalnoi sektsii fizychnoi reabilitatsii. Lviv: LDUFK [in Ukrainian].

Kozlov, I. (1987). Pedagogicheskii opyt A. Makarenko. Moskva: Prosveshchenie [in Russian].

Kolesnikova, I. A., & Gorchakova-Sibirskaia, M. P. (2005). Pedagogicheskoe proektirovanie. Moskva: Akademiia [in Russian].

Krutcevich, T. Iu. (2003). Teoriia i metodika fizicheskogo vospitaniia (Vol. 1). Kiev: Olimpiiskaia literatura [in Russian].

Krutcevich, T. Iu. (2003). Teoriia i metodika fizicheskogo vospitaniia. Kiev: Olimpiiskaia literatura [in Russian].

Mudrievskaia, E. V. (2009). Gimnastika s elementami khatkha-iogi v fizicheskom vospitanii studentok s nizkim urovnem fizicheskoi podgotovlennosti (Extended abstract of PhD diss.). Surgut [in Russian].

Usatova, I. A., & Tsapodoi, S. V. (2014). Suchasni fitnes-tekhnolohii, yak zasib vykonannia zavdan z fizychnoho vykhovannia dlia studentiv z porushenniam u stani zdorov’ia. Cherkasy: ChNU imeni Bohdana Khmelnytskoho [in Ukrainian].

Futornyi, C. M. (2013). Shliakhy udoskonalennia orhanizatsii fizychnoho vykhovannia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu, 11, 94-99 [in Ukrainian].

Khouli, Edvard T., & Frenks, B. Don. (2000). Ozdorovitelnyi fitness. Kiev: Olіmpіiska lіteratura [in Russian].

Baker, J. S., & Cooper, S. M. (2004). Strength and body composition : single versus triple set resistance training programs. Medicine and Science in Sports and Exercise, 5, 36, 14-25.

Darst, P. W., & Pangrazi, R. P. (2009). Dynamic physical education for secondary school students. 6 th ed. San Francisco [etc.]: Pearson Benjamin Cummings.

Sharkey, B. (2011). Fitness Illustrated. Human Kinetics.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.