СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • T. YARNYKH
  • O. RUKHMAKOVA
  • N. ORLOVETSKA

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-146x.2020.26.227666

Ключові слова:

ситуаційні задачі, інструмент контролю, знання, здобувачі вищої освіти

Анотація

У статті розглянуто роль ситуаційних задач як ефективного інструменту контролю знань здобувачів вищої освіти. Показано, що методика проведення контролю знань із використанням ситуаційних задач спонукає здобувачів вищої освіти вивчати не тільки основну, а й додаткову навчальну літературу, удосконалювати методи самоконтролю знань і умінь.

Ситуаційні задачі є одним із засобів досягнення високої ефективності освітньої діяльності здобувачів вищої освіти при освоєнні ними певних компетентностей через різні види професійної освіти. Особливе значення вони набувають у дистанційній освіті, так як забезпечують високий рівень самостійності та креативності у пізнавальній діяльності здобувачів вищої освіти.

Посилання

Honcharenko, S. U. (2000). Metodyka yak nauka [Methodology as a science]. Khmelnytskyi: Vyd-vo KhHPK [in Ukrainian].

Korotkov, E. Kontseptsiia yakosti osvity [Education quality concept]. Retrieved from http://osvita.ua/ [in Ukrainian].

Lazoryshenets, V. V., Banchuk, M. V., & Volosovets O. P. et ed. (2009). Stan pidhotovky ta pidvyshchennia kvalifikatsii medychnykh pratsivnykiv i zavdannia vyshchoi medychnoi shkoly shchodo yii intehratsii do svitovoho osvitnoho prostoru [The state of training and retraining of medical workers and the tasks of higher medical school for its integration into the world educational space]. Medychna osvita [Medical education], 2. 5-10 [in Ukrainian].

Medychna biolohiia [Medical biology] (2005): prohrama navchalnoi dystsypliny dlia studentiv vyshchykh medychnykh navchalnykh zakladiv III-IV rivniv akredytatsii. Kyiv [in Ukrainian].

Malykhin, O. V., Pavlenko, I. H., Lavrentieva, O. O., & Matukova, H. I. (2011). Metodyka vykladannia u vyshchii shkoli [Methods of teaching in high school]: navchalnyi posibnyk. Simferopol: Daifi [in Ukrainian].

Oleksenko, V. V. (2004). Efektyvni shliakhy vdoskonalennia zmistu i form pidhotovky spetsialistiv VNZ [Effective ways to improve the content and forms of training of university specialists]. Vyshcha osvity Ukrainy [Higher education in Ukraine], 2. 66-69 [in Ukrainian].

Polat, E. S., & Buharkina, M. Yu. (2008). Sovremennyie pedagogicheskie i informatsionnyie tehnologii v sisteme obrazovaniya [Modern pedagogical and information technologies in the education system]: uchebnoe posobie dlya stud. vuzov. Moskva: Akademiya [in Russian].

Tupikin, E. I. (2017). Situatsionnyie zadachi kak sredstvo povyisheniya effektivnosti obrazovatelnogo protsessa pri distantsionnom obuchenii [Situational tasks as a means of increasing the efficiency of the educational process in distance learning]. Mezhdunarodnyiy zhurnal prikladnyih i fundamentalnyih issledovaniy [International Journal of Applied and Basic Research], 4-1, 266-267 [in Russian].

Tykhonov, O. I., Yarnykh, T. H., & Tykhonova, S. O. et ed. (2015). Metodolohiia vykladannia aptechnoi tekhnolohii likiv [Methodology of teaching pharmacy technology of drugs]: navch.-metod. posib. dlia vykl. Kharkiv: NFaU [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-07

Номер

Розділ

Статті