№ 22 (2018)

DOI: https://doi.org/10.33989/2075-146x.2018.22

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Статті

РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТА У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ PDF
T. ATROSHCHENKO 5-8
СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
V. BARBINOV 8-12
КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ – ЗАПОРУКА УСПІХУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
A. BARBINOVA 13-17
ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ВПРАВ У КОРЕКЦІЇ ПРОСОДИЧНОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯ В ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
C. BARNA, V. IVANOVA, O. KASYANENKO 17-21
ЗДАТНІСТЬ ДО КОНСТРУКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ВАГОМА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ PDF
E. BYCHKO 22-25
УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В КОНТЕКСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН PDF
Yu. BOLOVATSKA 26-30
ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У СУЧАСНІЙ ОСВІТІ PDF
O. BOLSHAYA 31-34
ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ ДО ХІМІЧНОГО ПРАКТИКУМУ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН PDF
Yu. BOKHAN, T. FOROSTOVSKA, Z. KORMOSH 35-40
ІСТОРІЯ ПОЛТАВСЬКОГО УЧИТЕЛЬСЬКОГО ІНСТИТУТУ: ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО ПРОБЛЕМИ PDF
L. BULAVA, O. MASHCHENKO, A. TKACHENKO 40-48
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ PDF
O. VOROBIOVA 49-52
КАРТОГРАФІЧНО-ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ PDF
L. VISHNIKINA, T. YAPRYNETS 52-57
ПРОЕКТУВАННЯ ЦИФРОВИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ ЗАСОБАМИ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
V. HRYNKO 58-62
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В ОБ’ЄДНАНІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ PDF
M. GRУNYOVA, A. MOROZ 63-67
ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ ЗМІСТУ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ З ПІДЛІТКАМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
O. GUBAR 68-72
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА ЗІ СТУДЕНТАМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ ПІДРОЗДІЛАХ УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА» PDF
H. DAVYDENKO 73-81
CКЛАДНИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ ТА ДІЯЛЬНОСТІ В. ВЕРХОВИНЦЯ PDF
N. DEM’YANKO 81-86
КЛАСИФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ТА СТРУКТУРИ СУЧАСНИХ ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ PDF
V. ZHAMARDIY 87-91
ВИКОРИСТАННЯ ОСОБИСТІСНО-РОЗВИВАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В МАГІСТРАТУРІ ПРИ ПІДГОТОВЦІ УПРАВЛІНЦЯ PDF
O. ZHDANOVA-NEDILKO 92-95
САМОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК УМОВА ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН PDF
V. ISCHENKO 96-99
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ PDF
B. KOLOMIIETS 100-103
КОНЦЕПЦІЯ РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ PDF
N. KONONETS 104-108
ПРИНЦИПИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ ДЕФЕКТОЛОГІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ PDF
M. KONONOVA 109-113
СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ АДАПТАЦІЇ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ СТУДЕНТІВ PDF
Y. KRASHCHENKO, H. SOROKINA, Yu. BOLOVATSKA 114-119
МЕТОДИ ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА PDF
O. LOBACH 119-124
ТЕЗАУРУС ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ У КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ PDF
O. MARMAZА, D. KOZLOV 124-129
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
O. MAIEVSKA 129-134
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ У ПРАКТИЦІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗІ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ PDF
O. MIKHEIENKO, T. MIKHEIENKO 134-138
КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З МЕНЕДЖМЕНТУ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ УНІВЕРСИТЕТУ PDF
S. NESTULYA 138-142
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ОСОБИСТІСНА ОСНОВА САМОМЕНЕДЖМЕНТУ СУЧАСНОГО СТУДЕНТА ПЕДАГОГІЧНОГО ЗВО PDF
S. NOVIK, Yu. ZAYTSEVA, Ye. SHAPOVAL 143-146
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ ІЗ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ PDF
N. NOVITSKA 147-153
ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ PDF
O. OLEFIR 153-157
ЕТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ PDF
V. ONIPKO, M. DYACHENKO-BOHUN 157-161
ТВОРЧА СПАДЩИНА В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО В ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСАХ PDF
T. PAVLENKO 161-166
СИСТЕМА ФАКУЛЬТАТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ ДО ВИБОРУ ВЧИТЕЛЬСЬКОЇ ПРОФЕСІЇ PDF
N. PYVOVAR 166-169
ПРОБЛЕМИ СТАТЕВОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ У СУЧАСНОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ PDF
S. PILIPENKO, V. PILIPENKO 170-174
КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ PDF
Yu. POLOGOVSKA 174-180
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМИ ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ» ЯК ОБ’ЄКТА ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ PDF
T. REVA 181-186
ОКРЕСЛЕННЯ ПРОБЛЕМНОГО ПОЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОЛАЮЧОЇ ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА КОРДОНОМ PDF
L. SAMARSKA, N. SAS 186-191
ПОСИЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНІХ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА ФОРМУВАННЯ ЇХНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ PDF
A. TITOVA 192-197
ДЕМОГРАФІЧНА ПОЛІТИКА У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ГЕОГРАФІЇ PDF
O. FEDII 198-202
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ PDF
O. FENTSIK 203-207
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СПОРТИВНОГО ВІДБОРУ ТА ОРІЄНТАЦІЇ» В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ» PDF
I. SHAPARENKO 208-213
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ (НА ТЕХНІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ) PDF (English)
M. SHLENEVA 214-217
ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ У МАЙБУТНІХ ТРЕНЕРІВ PDF
A. YUSHKO, N. BOREYKO, L. AZARENKOVA 218-223
ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ: ІНТЕГРАТИВНИЙ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ЕКСПРЕС-КУРС «ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ» PDF
P. YANCHENKO 223-227
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ШКОЛА Л. ОРШАНСЬКОГО З ХУДОЖНЬО-ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ PDF
P. ARTYUSHENKO 228-233