№ 21 (2018)

DOI: https://doi.org/10.33989/2075-146x.2018.21

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Статті

НОРМИ Й АНОМАЛІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ PDF
M. STEPANENKO, V. LUTFULLIN 5-9
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ З МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
I. ASIEIEVA, M. VOLOBUYEV, T. MELNYK 10-14
МОТИВАЦІЯ ДО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
N. ATAMANCHUK, U. KURILO 14-18
РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ ЯК СКЛАДНИКА ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ PDF
M. BYCHKO 19-22
ПРОФЕСІЙНА МАРГІНАЛЬНІСТЬ ВИПУСКНИКІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ PDF
O. BLYNOVA, S. KAMINSKA 23-27
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У РОБОТІ ПОЛТАВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ PDF
L. BRIDZHAK 27-30
ПОЛТАВСЬКИЙ УЧИТЕЛЬСЬКИЙ ІНСТИТУТ І АНТОН СЕМЕНОВИЧ МАКАРЕНКО У 1917 РОЦІ PDF
L. BULAVA, O. MASHCHENKO 31-35
МОТИВАЦІЯ НАУКОВОЇ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ PDF
O. HALASHOVA 35-39
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ БІОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ ПОЛЬОВОЇ ПРАКТИКИ PDF
L. GOMLYA 39-43
ВПЛИВ КЕРІВНИКА ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД НА ВИБІР МОЛОДДЮ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОФЕСІЇ (НА ПРИКЛАДІ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТА СЕМЕНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ОТГ) PDF
M. GRYNOVA, V. DRYZHD 43-48
ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНОГО РІВНЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ PDF
Ye. DENISENKO 49-52
РЕАЛІЗАЦІЯ ТЬЮТОРСЬКОГО СУПРОВОДУ В ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ У ВИЩОМУ ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ PDF
I. DENYSOVETS 53-56
РІВНИЙ ДОСТУП ДО ЯКІСНОЇ ОСВІТИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В ОПОРНИХ ШКОЛАХ PDF
O. DENYSIUK, D. SULIMENKO, T. DRON 56-61
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА ДО УСПІШНОЇ ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ В СЕРЕДОВИЩІ ЗВО PDF
Yu. DZEKUN 62-66
ІДЕЇ А. МАКАРЕНКА ЩОДО ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ УЧНІВ ТА ЇХ УПРОВАДЖЕННЯ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF
I. DZYUBENKO 66-69
УПРОВАДЖЕННЯ CDIO-ПІДХОДУ ІНЖЕНЕРНОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ І УПРАВЛІНЦІВ PDF
G. DUTKA, G. LUTSENKO 70-74
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ- ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ ФІТНЕСУ PDF
V. ZHAMARDIY 75-79
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА КОЛОНІЯ ІМЕНІ В.Г. КОРОЛЕНКА: ДОСВІД ВИХОВАННЯ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ДІТЕЙ НА ПОЛТАВЩИНІ PDF
O. ILCHENKO 80-86
ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА АНТОНА МАКАРЕНКА У НАУКОВІЙ РЕЦЕПЦІЇ ФЕДОРА НАУМЕНКА PDF
Kh. KALAHURKA 86-90
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ PDF
V. KARMANENKO 90-95
УПРАВЛІНСЬКА КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ В ОСВІТНІЙ СИСТЕМІ PDF
O. KONDUR 95-99
ФАРМАКОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОБГРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ФАРМАКОТЕРАПІЇ ТА ДОКАЗОВОЇ ФАРМАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРОВІЗОРІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
L. KONOVALOVA 100-103
СОЦІАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК УМОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ФАХІВЦЯ У ГАЛУЗІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ PDF
G. KOTLOMANITOVA 104-108
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР PDF
I. KULYK 108-112
СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ЗАСОБАМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ ТА МЕТОДІВ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ В УМОВАХ ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ PDF
I. LESHCHENKO 113-117
ТЕХНОЛОГІЯ КОЛЕКТИВНИХ ТВОРЧИХ СПРАВ У ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА PDF
Ya. LOGVINOVA 117-121
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ОСВІТИ PDF
P. MAGDA 121-124
ОПТИМІЗАЦІЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З КІБЕРБЕЗПЕКИ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ІНТЕГРОВАНОГО ПІДХОДУ В СИСТЕМІ РЕАЛІЗАЦІЇ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ БЕЗПЕКИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
S. MELNYK, S. VOSKOBOINIСOV 125-129
РУХЛИВІ ІГРИ ЯК ОДНА ІЗ ФОРМ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Y. MOROZ 130-133
ПОНЯТТЯ ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА PDF
S. NESTULIA 133-137
ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК СУПРОВІД ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ PDF
M. NOSKO, O. PRONIKOV, N. TERENTYEVA 138-142
ВПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ PDF
V. ONIPKO, M. DIACHENKO-BOHUN 142-146
ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ У ЛІТЕРАТУРНІЙ ТВОРЧОСТІ Г. ВАЩЕНКА PDF
L. PETRENKO 146-152
ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА PDF
V. PODGURSKA 152-157
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ДО ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ЗІ ШКОЛЯРАМИ PDF
N. PONOMAROVA 157-161
ЕКОНОМІЧНІ ПРИКЛАДНІ ЗАДАЧІ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ В ТЕХНІЧНИХ ЗВО PDF
I. RASSOKHA, L. BLAZHKO, T. HALAYDA 161-165
РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДХОДУ В ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВИКЛАДАЧІВ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ PDF
O. ROMANIUK 166-170
ДЕЯКІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ КРОСКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ PDF
V. SIDOROV 171-178
ФАМІЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ ЦІННОСТЕЙ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ МАЙБУТНІХ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ PDF
Ye. SKRINNIK 178-182
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕНІ ХІМІЇ PDF
L. SOLOVEY 182-186
ГУМАНІСТИЧНІ КОНЦЕПТИ ІОВА БОРЕЦЬКОГО В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ПОЧАТКУ ХУІІ СТ. PDF
A. TVERDOKHLEB 186-189
ВИЩА ОСВІТА ПЕРШИХ ДЕСЯТИЛІТЬ ХХ СТОЛІТТЯ НА ТЕРЕНАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: СПЕЦИФІКА ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДИСКУРСУ PDF
A. TKACHENKO 190-194
ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ PDF
Y. TOPOLNYK 195-200
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ ДОСВІДУ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ PDF
D. TRUBACHOVA 201-205
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
V. USOVA 205-208
ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ В КОНТЕКСТІ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ PDF
G. FEDYUK 209-214
ПРОФЕСІЙНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА-ПЕДАГОГА PDF
I. FIRSOVA 214-219
РЕФОРМАТОРСЬКА ПЕДАГОГІКА ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ PDF
Yu. CHOPYK 220-223
РОЛЬ І МІСЦЕ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ PDF
D. CHUMACHENKO 223-227
ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
N. CHURSIN 227-231
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
M. SHEVCHUK 232-237
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ХАРАКТРИСТИКА ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
I. YARMAK 238-245