№ 20 (2017)

DOI: https://doi.org/10.33989/2075-146x.2017.20

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Статті

СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ МАШИНОБУДІВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
I. ASIEIEVA 5-11
АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ PDF
M. ASLAMOVA 11-15
ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЮЧОВИХ ПОНЯТЬ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ PDF
A. BARDINOV, A. BARDINOVA 16-20
ВИХОВНИЙ ПРОЕКТ А. МАКАРЕНКА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ PDF
I. BEH 20-22
АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ-ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ДО УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАСОБАМИ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
N. BELYAEVA, Y. BOLOVATSKA 23-26
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ТЕХНІКІВ-ЕЛЕКТРИКІВ PDF
O. BILYK 27-32
СПЕЦКУРС «МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ДОПРОФІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ З ХІМІЇ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ» ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ХІМІЇ PDF
O. BLAZHKO 32-37
РИТОРИЧНА КУЛЬТУРА АКАДЕМІКА ІВАНА АНДРІЙОВИЧА ЗЯЗЮНА PDF
D. BUDIANSKYI 37-41
БРИТАНСЬКИЙ ВПЛИВ НА ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ ПРИКОРДОННИКІВ У РЕСПУБЛІЦІ ІНДІЯ PDF
N. BHINDER 42-47
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ У ЗМІСТІ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРА З УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ PDF
P. VORONA 48-53
РОЛЬ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОЇ ОСВІТИ В РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУСПІЛЬСТВА PDF
Z. HNATIV 54-57
ВЕЛИЧНА ПОСТАТЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ: ІСПАНСЬКИЙ НАСТАВНИК І ГУМАНІСТ Х.Л. ВІВЕС (1492-1540 РОКИ) PDF
B. HOD, N. HOD 57-62
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА ДИФЕРЕНЦІЙНІЙ ОСНОВІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
Ye. HONCHAROVA 62-66
ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ПАРКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ПОЛТАВЩИНИ: МЕТОДИКА СОЦІАЛЬНОГО ПРОЕКТУ PDF
M. GRINEVA, K. KUPRIYAN 67-71
РОЛЬ РАЦІОНАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНОГО І ЕМОЦІЙНО-ОБРАЗНОГО ПІДХОДІВ У СТАНОВЛЕННІ ПЕДАГОГІКИ А. С. МАКАРЕНКА PDF (Русский)
L. GRYTSENKO 71-80
СОЦІАЛЬНА ЗАНЕДБАНІСТЬ ДИТИНИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА PDF
T. DENISOVETS 80-83
ПІДГОТОВКА ВИПУСКНИКІВ ІНЖЕНЕРНОГО НАПРЯМКУ ОСВІТИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
L. DOLINSKA 84-87
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-ДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ PDF
S. DOROSHENKO, A. LYSENKO, O. TIEVIKOVA 88-92
НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРАВО» АНГЛІЙСЬКОГО УСНОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ НА ЗАСАДАХ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ PDF
T. DRUZHCHENKO 92-98
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
M. DYACHENKO-BOHUN 98-102
ПРОЕКТУВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗАСТОСУВАННЯ ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ PDF
V. ZHAMARDIY 102-107
ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНА РОБОТА У ЗМІСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
Y. ZAITSEVA, S. LOMAN 107-111
СУЧАСНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ У СИСТЕМІ ПРОСВІТИ БАТЬКІВ PDF
O. ZAPOROZHETS 111-116
ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
N. ICHANSKA, L. NALIVAIKO 116-120
РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА НА ОСНОВІ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ PDF
V. ISCHENKO 120-124
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ PDF
O. KAZACHINER 124-128
ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ АГРАРНОЇ ОСВІТИ В КРАЇНАХ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ PDF
V. KARYCHKOVSKYI 129-134
ДЖЕРЕЛА НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
V. KOBETS 134-139
ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ДО УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
Yu. KRASHENKO 139-143
СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО КЕРІВНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ PDF
O. LEBED 144-148
ОСВОЄННЯ ДОСВІДУ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ФАХОМ МАЙБУТНІМИ ЛІКАРЯМИ В ПРОЦЕСІ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
V. MAKARENKO 149-153
УРОК ФІЗИКИ В СИСТЕМІ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАЧАННЯ PDF
K. MAKARENKO 153-158
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ ФАХІВЦІВ ДО РОБОТИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ PDF
I. MALYSHEVSKA 158-162
ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ІДЕЙ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ PDF
L. MILTO 162-167
ХРИСТИЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ РАННЬОГО ЧЕРНЕЦТВА У ВІТЧИЗНЯНІЙ РЕЛІГІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ (ХІ-XVІІІ СТ.) PDF
V. MIROSHNICHENKO 167-171
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АКАДЕМІЧНИХ СВОБОД ЯК СУТНІСНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОНОМІЇ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ PDF
V. MOKLIAK 172-178
ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЗАСОБАМИ ОЛІМПІЗМУ PDF
O. MOMOT 178-182
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА PDF
H. МOROKHOVETS, A. MAKARENKO, S. STETSENKO 183-188
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРІОРИТЕТІВ ПІДЛІТКА В ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ СПОРТОМ PDF
S. NOVIK 189-192
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ТА ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОСТІ ДІТЕЙ У РОДИЛЬНІЙ ОБРЯДОВОСТІ СХІДНИХ СЛОВ’ЯН PDF
T. OKOLNYCHA 193-197
БІОЕТИКА ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН PDF
V. ONIPKO, L. ORLOVA 197-201
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ PDF
I. PANASENKO 201-204
РОЗВИТОК ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ ХІХ – 1917 Р.) PDF
V. PIENOV 205-209
ЗАСТОСУВАННЯ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНИХ НАВЧАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ PDF
L. PROKOPENKO 209-213
ОСНОВИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ МАГІСТРІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ У КОНТЕКСТІ ЄВОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
I. PROTSENKO 213-219
ДИДАКТИЧНІ УМОВИ УПРАВЛІННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ PDF
S. RENDYUK 219-223
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ «ЕТИМОЛОГІЙ» ІСИДОРА СЕВІЛЬСЬКОГО PDF
M. SAYBEKOV 224-228
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ МАРШРУТ ЯК ФОРМА ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ СТУДЕНТІВ – ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ У НОВИХ УМОВАХ ЖИТТЯ ТА НАВЧАННЯ PDF
N. SAS 229-233
ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРАНТІВ МАШИНОБУДІВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАСОБАМИ МУЛЬТИМЕДІА PDF
I. STAVYTSKA 234-238
ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ «ВАЖКІ ПІДЛІТКИ» PDF
I. TARANENKO 238-243
СПЕЦИФІКА СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ У НАВЧАЛЬНОМУ КОЛЕКТИВІ PDF
A. TKACHENKO, O. ZHDANOVA-NEDYLKO 243-246
ЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ І КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ PDF
I. UDOVYCHENKO 246-250
КОРЕКЦІЙНО-ЛОГОПЕДИЧНА ПРОГРАМА З ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ГОТОВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО ШКОЛИ PDF
A. YAKOVENKO 251-256