Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 22 (2018) CКЛАДНИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ ТА ДІЯЛЬНОСТІ В. ВЕРХОВИНЦЯ Анотація   PDF
N. DEM’YANKO
 
№ 23 (2019) ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ГУМАНІТАРНО-ПРАВОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ Анотація   PDF
V. PRILIPKO
 
№ 24 (2019) ІДЕЇ ВИХОВАННЯ ДУХОВНОСТІ У КОЗАЦЬКІЙ ПЕДАГОГІЦІ Анотація   PDF
O. TSYBULKO
 
№ 23 (2019) ІМІТАЦІЙНО-СИТУАЦІЙНЕ НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ КОНТЕКСНО ЗОРІЄНТОВАНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ТВОРЧОСТІ ТА МАЙСТЕРНОСТІ Анотація   PDF
N. HUZII
 
№ 24 (2019) ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ ЕРГОДИЗАЙНУ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ Анотація   PDF
T. BORISOVA
 
№ 22 (2018) ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У СУЧАСНІЙ ОСВІТІ Анотація   PDF
O. BOLSHAYA
 
№ 23 (2019) ІНТЕГРАТИВНА РОЛЬ ЕКОЛОГО-ЕВОЛЮЦІЙНОГО ПІДХОДУ В ПРИРОДОЗНАВСТВІ Анотація   PDF
L. RYBALKO, M. DYACHENKO-BOGUN
 
№ 24 (2019) ІНТЕГРАЦІЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ ЯК ВИКЛИК ЧАСУ Анотація   PDF
V. ILCHENKO, K. GUZ, I. OLIYNYK
 
№ 24 (2019) ІСТОРІЯ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДОЗНАВСТВА В ПОЛТАВІ (1919-1933 РОКИ) Анотація   PDF
M. GRYNYOVA, L. BULAVA, O. MASHCHENKO
 
№ 22 (2018) ІСТОРІЯ ПОЛТАВСЬКОГО УЧИТЕЛЬСЬКОГО ІНСТИТУТУ: ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО ПРОБЛЕМИ Анотація   PDF
L. BULAVA, O. MASHCHENKO, A. TKACHENKO
 
№ 24 (2019) ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СУСПІЛЬСТВІ Анотація   PDF
M. DYACHENKO-BOGUN, L. RYBALKO
 
№ 23 (2019) АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ Анотація   PDF
Yu. MOROZ
 
№ 23 (2019) АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ ТА ПРАКТИЦІ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНА РЕТРОСПЕКТИВА Анотація   PDF
R. VINNICHUK, L. KRAVCHENKO
 
№ 22 (2018) ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ОСОБИСТІСНА ОСНОВА САМОМЕНЕДЖМЕНТУ СУЧАСНОГО СТУДЕНТА ПЕДАГОГІЧНОГО ЗВО Анотація   PDF
S. NOVIK, Yu. ZAYTSEVA, Ye. SHAPOVAL
 
№ 23 (2019) ВІТЧИЗНЯНІ ОСВІТНЬО-ВИХОВНІ ТРАДИЦІЇ І ПЕДАГОГІЧНИЙ СПАДОК ВИДАТНИХ ДІЯЧІВ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОСЛАВ’Я ХVІ-ХVІІ СТ Анотація   PDF
A. TVERDOKHLEB
 
№ 24 (2019) ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ВИВЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРАКТИКУМУ Анотація   PDF
V. VOLOSKYI
 
№ 23 (2019) ВАРІАТИВНІСТЬ ТРАКТУВАНЬ ПОНЯТТЯ «ДУХОВНІСТЬ» У ДОБУ ВІДРОДЖЕННЯ ТА ЕПОХУ ПРОСВІТНИЦТВА (ПЕДАГОГІЧНІ РОЗДУМИ) Анотація   PDF
O. TSYBULKO
 
№ 22 (2018) ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ: ІНТЕГРАТИВНИЙ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ЕКСПРЕС-КУРС «ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ» Анотація   PDF
P. YANCHENKO
 
№ 24 (2019) ВЗАЄМОЄВ’ЯЗОК ХУДОЖНЬО-ГРАФІЧНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ТЕХНОЛОГІЙ І ДИЗАЙНУ Анотація   PDF
L. HRYTSENKO, L. STRASHKO
 
№ 22 (2018) ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ВПРАВ У КОРЕКЦІЇ ПРОСОДИЧНОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯ В ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Анотація   PDF
C. BARNA, V. IVANOVA, O. KASYANENKO
 
№ 22 (2018) ВИКОРИСТАННЯ ОСОБИСТІСНО-РОЗВИВАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В МАГІСТРАТУРІ ПРИ ПІДГОТОВЦІ УПРАВЛІНЦЯ Анотація   PDF
O. ZHDANOVA-NEDILKO
 
№ 24 (2019) ГЕНЕЗА ПРОБЛЕМИ КРЕАТИВНОСТІ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ Анотація   PDF
S. BURCHAK
 
№ 23 (2019) ДІАГНОСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО ІДЕАЛУ В СИСТЕМІ ДОПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
N. PIVOVAR
 
№ 23 (2019) ДІЛОВА НАВЧАЛЬНА ГРА ЯК ПРОВІДНИЙ МЕТОД ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗВО Анотація   PDF
O. TUR, N. TANKO
 
№ 22 (2018) ДЕМОГРАФІЧНА ПОЛІТИКА У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ГЕОГРАФІЇ Анотація   PDF
O. FEDII
 
1 - 25 з 150 результатів 1 2 3 4 5 6 > >>