Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 22 (2018) CКЛАДНИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ ТА ДІЯЛЬНОСТІ В. ВЕРХОВИНЦЯ Анотація   PDF
N. DEM’YANKO
 
№ 25 (2020) STEM-ОСВІТА ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТНО-ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В 5-6 КЛАСАХ Анотація   PDF
T. NASADYUK
 
№ 17 (2016) «КОЛЕКТИВНЕ ВИХОВАННЯ» А. С. МАКАРЕНКА ЯК ОДИН ІЗ УНІВЕРСАЛЬНИХ МЕТОДІВ КОРЕКЦІЇ ВАЖКОВИХОВУВАНОСТІ УЧНІВ РІЗНОГО ВІКУ Анотація   PDF
V. GRYB
 
№ 23 (2019) ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ГУМАНІТАРНО-ПРАВОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ Анотація   PDF
V. PRILIPKO
 
№ 21 (2018) ІДЕЇ А. МАКАРЕНКА ЩОДО ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ УЧНІВ ТА ЇХ УПРОВАДЖЕННЯ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Анотація   PDF
I. DZYUBENKO
 
№ 24 (2019) ІДЕЇ ВИХОВАННЯ ДУХОВНОСТІ У КОЗАЦЬКІЙ ПЕДАГОГІЦІ Анотація   PDF
O. TSYBULKO
 
№ 25 (2020) ІДЕЯ ВПЛИВУ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА СОЦІАЛЬНУ САМОВИЗНАЧЕНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ В ПЕДАГОГІЧНИХ ПОГЛЯДАХ І ДІЯЛЬНОСТІ А. МАКАРЕНКА Анотація   PDF
L. KRAVCHENKO, Yu. VASYUK
 
№ 23 (2019) ІМІТАЦІЙНО-СИТУАЦІЙНЕ НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ КОНТЕКСНО ЗОРІЄНТОВАНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ТВОРЧОСТІ ТА МАЙСТЕРНОСТІ Анотація   PDF
N. HUZII
 
№ 20 (2017) ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ МАРШРУТ ЯК ФОРМА ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ СТУДЕНТІВ – ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ У НОВИХ УМОВАХ ЖИТТЯ ТА НАВЧАННЯ Анотація   PDF
N. SAS
 
№ 25 (2020) ІНКЛЮЗИВНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙСТРА ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ Анотація   PDF
V. BARBINOV, A. BARBINOVA
 
№ 21 (2018) ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Анотація   PDF
V. USOVA
 
№ 24 (2019) ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ ЕРГОДИЗАЙНУ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ Анотація   PDF
T. BORISOVA
 
№ 21 (2018) ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У РОБОТІ ПОЛТАВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ Анотація   PDF
L. BRIDZHAK
 
№ 20 (2017) ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Анотація   PDF
I. PANASENKO
 
№ 22 (2018) ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У СУЧАСНІЙ ОСВІТІ Анотація   PDF
O. BOLSHAYA
 
№ 25 (2020) ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ ТА ДИДАКТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПІДГОТОВКИ ТВОРЧОГО УЧИТЕЛЯ-МАЙСТРА, ПРОФЕСІОНАЛА В УКРАЇНСЬКІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ТРАДИЦІЇ НА ЗЛАМІ ХХ –ХХІ СТ. Анотація   PDF
N. HUZII
 
№ 23 (2019) ІНТЕГРАТИВНА РОЛЬ ЕКОЛОГО-ЕВОЛЮЦІЙНОГО ПІДХОДУ В ПРИРОДОЗНАВСТВІ Анотація   PDF
L. RYBALKO, M. DYACHENKO-BOGUN
 
№ 24 (2019) ІНТЕГРАЦІЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ ЯК ВИКЛИК ЧАСУ Анотація   PDF
V. ILCHENKO, K. GUZ, I. OLIYNYK
 
№ 21 (2018) ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ХАРАКТРИСТИКА ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД ДОСЛІДЖЕННЯ Анотація   PDF
I. YARMAK
 
№ 21 (2018) ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
N. CHURSIN
 
№ 25 (2020) ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
O. BOLSHAIA
 
№ 21 (2018) ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Y. TOPOLNYK
 
№ 24 (2019) ІСТОРІЯ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДОЗНАВСТВА В ПОЛТАВІ (1919-1933 РОКИ) Анотація   PDF
M. GRYNYOVA, L. BULAVA, O. MASHCHENKO
 
№ 22 (2018) ІСТОРІЯ ПОЛТАВСЬКОГО УЧИТЕЛЬСЬКОГО ІНСТИТУТУ: ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО ПРОБЛЕМИ Анотація   PDF
L. BULAVA, O. MASHCHENKO, A. TKACHENKO
 
№ 24 (2019) ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СУСПІЛЬСТВІ Анотація   PDF
M. DYACHENKO-BOGUN, L. RYBALKO
 
1 - 25 з 337 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>