Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 17 (2016) ПРОФЕСІЙНА УСТАЛЕНІСТЬ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА В АСПЕКТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОРГАНІЗАЦІЙ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
O. HALASHOVA
 
№ 23 (2019) ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК І САМОРОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ Анотація   PDF
A. TKACHENKO
 
№ 23 (2019) ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ТА ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ЯК МЕТА НЕПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ВЧИТЕЛЯ Анотація   PDF
O. SAHACH
 
№ 23 (2019) ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ У МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ Анотація   PDF (English)
O. PONOMARENKO
 
№ 23 (2019) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ Анотація   PDF
O. DANYSKO
 
№ 23 (2019) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗДИВУВАННЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ Анотація   PDF
H. TKACHUK
 
№ 21 (2018) РІВНИЙ ДОСТУП ДО ЯКІСНОЇ ОСВІТИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В ОПОРНИХ ШКОЛАХ Анотація   PDF
O. DENYSIUK, D. SULIMENKO, T. DRON
 
№ 21 (2018) РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДХОДУ В ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВИКЛАДАЧІВ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ Анотація   PDF
O. ROMANIUK
 
№ 17 (2016) РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДО МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
N. MISKOVA, V. GAFUROVA
 
№ 24 (2019) РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ МЕТОДІВ МАКЕТУВАННЯ ТА ФОРМОУТВОРЕННЯ ОДЯГУ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ТЕХНОЛОГІЙ У СТАРШІЙ ШКОЛІ Анотація   PDF
N. ORLOVA
 
№ 22 (2018) РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТА У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Анотація   PDF
T. ATROSHCHENKO
 
№ 24 (2019) РЕАЛІЗАЦІЯ РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ Анотація   PDF
N. KONONETS, O. LITVINOVA, T. MARIUKHYCH
 
№ 21 (2018) РЕАЛІЗАЦІЯ ТЬЮТОРСЬКОГО СУПРОВОДУ В ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ У ВИЩОМУ ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Анотація   PDF
I. DENYSOVETS
 
№ 23 (2019) РЕЛІГІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ ВИХОВАННЯ У ПРАЦЯХ ВИКЛАДАЧІВ ПОЛТАВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НАРОДНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
V. MIROSHNICHENKO
 
№ 17 (2016) РЕФЛЕКСИВНО-ОЦІННИЙ КОМПОНЕНТ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
O. BESKROVNYI, S. TERNOV, V. FORTUNA
 
№ 21 (2018) РЕФОРМАТОРСЬКА ПЕДАГОГІКА ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Yu. CHOPYK
 
№ 20 (2017) РИТОРИЧНА КУЛЬТУРА АКАДЕМІКА ІВАНА АНДРІЙОВИЧА ЗЯЗЮНА Анотація   PDF
D. BUDIANSKYI
 
№ 24 (2019) РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ: СУЧАСНИЙ ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ДИСКУРС Анотація   PDF (English)
D. KOZLOV
 
№ 20 (2017) РОЗВИТОК ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ ХІХ – 1917 Р.) Анотація   PDF
V. PIENOV
 
№ 21 (2018) РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ ЯК СКЛАДНИКА ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ Анотація   PDF
M. BYCHKO
 
№ 23 (2019) РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ ДО БІОЛОГІЇ В ПРОЦЕСІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАСОБАМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСКУРСІЇ Анотація   PDF
E. YEVTUSHENKO
 
№ 20 (2017) РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА НА ОСНОВІ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ Анотація   PDF
V. ISCHENKO
 
№ 25 (2020) РОЗВИТОК ТВОРЧОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Y. KOTELIANETS
 
№ 24 (2019) РОЗКРИТТЯ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ ЗДОРОВ’Я ЯК ЛЮДИНОМІРНИЙ ШЛЯХ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Анотація   PDF
V. FEDORETS
 
№ 23 (2019) РОЗРОБКА ПРОФЕСІОГРАМИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ З ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
A. HAFIIAK
 
226 - 250 з 337 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>