Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 25 (2020) КЛЮЧОВІ ПОЗИЦІЇ І ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАНННЯ ІНШОМОВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
L. GORLOVА
 
№ 23 (2019) КОГНІТИВНИЙ КОМПОНЕНТ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ РОБОТИ В ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
D. SOKOLOV
 
№ 22 (2018) КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ Анотація   PDF
O. VOROBIOVA
 
№ 17 (2016) КОМПЛЕКС ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Анотація   PDF
O. MOMOT
 
№ 24 (2019) КОМПОНЕНТИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ СТУДЕНТІВ ТА УМОВИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ Анотація   PDF
I. TODOROVA
 
№ 23 (2019) КОМПОНЕНТНА СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕРЕСУ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА Анотація   PDF
P. YAO
 
№ 25 (2020) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
M. LESHCHENKO, L. KHIMCHUK
 
№ 17 (2016) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
V. SADOVA
 
№ 22 (2018) КОНЦЕПЦІЯ РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ Анотація   PDF
N. KONONETS
 
№ 25 (2020) КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
I. PINCHUK
 
№ 22 (2018) КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З МЕНЕДЖМЕНТУ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ УНІВЕРСИТЕТУ Анотація   PDF
S. NESTULYA
 
№ 20 (2017) КОРЕКЦІЙНО-ЛОГОПЕДИЧНА ПРОГРАМА З ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ГОТОВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО ШКОЛИ Анотація   PDF
A. YAKOVENKO
 
№ 22 (2018) КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ Анотація   PDF
Yu. POLOGOVSKA
 
№ 24 (2019) КРИТЕРІЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Анотація   PDF
A. LULKA
 
№ 22 (2018) КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ – ЗАПОРУКА УСПІХУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
A. BARBINOVA
 
№ 23 (2019) ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ЗВО Анотація   PDF
V. VOSKOBOINYK, V. ISHCHENKO, A. KRYSHTAL
 
№ 24 (2019) МІЖКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ: НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Y. GNATENKO
 
№ 20 (2017) МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АКАДЕМІЧНИХ СВОБОД ЯК СУТНІСНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОНОМІЇ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Анотація   PDF
V. MOKLIAK
 
№ 24 (2019) МІСЦЕ ДІЯЛЬНОСТІ З ПРОЕКТУВАННЯ І МОДЕЛЮВАННЯ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
N. NAHORNA
 
№ 24 (2019) МАКАРЕНКОЗНАВЧА СПАДЩИНА Ф. НАУМЕНКА В РЕЦЕПЦІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНСЬКИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ ВЧЕНИХ Анотація   PDF
K. KALAHURKA, I. MYSHCHYSHYN
 
№ 25 (2020) МАКАРЕНКОЗНАВЧИЙ ВИМІР МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ Анотація   PDF
A. TKACHENKO
 
№ 24 (2019) МАТЕРІАЛЬНА БАЗА НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА – УМОВА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ КРАЇНИ Анотація   PDF
O. ILCHENKO, O. GRINYUK, A. LYASHENKO
 
№ 23 (2019) МЕДІАКОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ Анотація   PDF (English)
D. KOZLOV
 
№ 22 (2018) МЕТОДИ ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА Анотація   PDF
O. LOBACH
 
№ 17 (2016) МЕТОДИКА «САSЕ STUDУ» У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВИШІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ІЗ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ Анотація   PDF
P. VORONA
 
101 - 125 з 337 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>