Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 25 (2020) ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО ЯК ОСВІТНІЙ І КУЛЬТУРО-ТВОРЧИЙ КОМПОНЕНТ У СИСТЕМІ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Y. MALEZHIK
 
№ 24 (2019) ОБҐРУНТУВАННЯ ТА СТРУКТУРУВАННЯ ЗМІСТОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНОГО БЛОКУ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ Анотація   PDF
V. ZHAMARDIY
 
№ 23 (2019) ОВОЛОДІННЯ МОВНИМ МАТЕРІАЛОМ ДІТЬМИ З СИНДРОМОМ ДАУНА Анотація   PDF (English)
O. KAZACHINER
 
№ 25 (2020) ОГЛЯД ТИПІВ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ (BLENDED LEARNING) В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ В МЕЖАХ КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Анотація   PDF
K. KOVINKO
 
№ 22 (2018) ОКРЕСЛЕННЯ ПРОБЛЕМНОГО ПОЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОЛАЮЧОЇ ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА КОРДОНОМ Анотація   PDF
L. SAMARSKA, N. SAS
 
№ 23 (2019) ОПЕРАЦІЙНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ КОМПОНЕНТ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН ДО ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗПЕЧНОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
O. KRОPIVKA
 
№ 21 (2018) ОПТИМІЗАЦІЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З КІБЕРБЕЗПЕКИ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ІНТЕГРОВАНОГО ПІДХОДУ В СИСТЕМІ РЕАЛІЗАЦІЇ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ БЕЗПЕКИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ Анотація   PDF
S. MELNYK, S. VOSKOBOINIСOV
 
№ 24 (2019) ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ЗВО Анотація   PDF
A. KMET’
 
№ 17 (2016) ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОХТИРСЬКОГО ДИТЯЧОГО МІСТЕЧКА ІМЕНІ М. О. СКРИПНИКА ЯК ВИХОВНОГО ЗАКЛАДУ ІННОВАЦІЙНОГО ТИПУ (20-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ) Анотація   PDF
O. KRYVYCH
 
№ 17 (2016) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ АДАПТАЦІЇ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ СТУДЕНТІВ ДО УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА Анотація   PDF
N. BELYAEVA, E. ZHDANOVA-NEDILKO
 
№ 23 (2019) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
T. ZHELIEZNOVA
 
№ 24 (2019) ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ Анотація   PDF
N. SHOLOIKO
 
№ 23 (2019) ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕФОРМИ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» Анотація   PDF
V. GRYNOVA
 
№ 20 (2017) ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА ДИФЕРЕНЦІЙНІЙ ОСНОВІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Анотація   PDF
Ye. HONCHAROVA
 
№ 20 (2017) ОСВОЄННЯ ДОСВІДУ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ФАХОМ МАЙБУТНІМИ ЛІКАРЯМИ В ПРОЦЕСІ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ Анотація   PDF
V. MAKARENKO
 
№ 20 (2017) ОСНОВИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ МАГІСТРІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ У КОНТЕКСТІ ЄВОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ Анотація   PDF
I. PROTSENKO
 
№ 23 (2019) ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-ЕКОЛОГІВ Анотація   PDF
I. SOLOSHYCH
 
№ 22 (2018) ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ (НА ТЕХНІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ) Анотація   PDF (English)
M. SHLENEVA
 
№ 23 (2019) ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
O. BOLSHAYA
 
№ 22 (2018) ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ Анотація   PDF
O. OLEFIR
 
№ 17 (2016) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ГУРТКА ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО ПРОФІЛЮ В ПОЗАШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ Анотація   PDF
N. PANASENKO, T. DEREVYANKO
 
№ 17 (2016) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ШКОЛАХ УКРАЇНИ Анотація   PDF
L. SHTEFAN
 
№ 24 (2019) ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «СЕРЕДНЯ ОСВІТА ПРИРОДНИЧІ НАУКИ» НА ЗАСАДАХ МІЖДИСИПЛІНАРНОСТІ Анотація   PDF
V. ONIPKO, O. KHANNANOVA
 
№ 23 (2019) ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» Анотація   PDF
O. KHOMA
 
№ 24 (2019) ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ ДЛЯ ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ В СЕРЕДНІХ СПЕЦІАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.) Анотація   PDF
L. KRAVCHENKO, O. CHERNYAVSKAYА
 
151 - 175 з 337 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>