DOI: https://doi.org/10.33989/2075-146x.2019.23.183245

ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ У МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ

O. PONOMARENKO

Анотація


Добре спланована і організована професійна орієнтація майбутніх фахівців у навчальному процесі набуває все більшого значення щодо професійного становлення молоді, а процес підготовки кваліфікованих фахівців є однією з головних проблем на сьогоднішній день.

Кожна людина протягом свого професійного становлення постійно має приймати виважені рішення. Проблема вибору професійної діяльності не легка справа, тому що часто добробут людини, її емоціональне задоволення залежить саме від правильного вибору професії. Вибір професії визначає успіх професійного та життєвого шляху.

Протягом навчання під впливом педагогічних дисциплін, участі в суспільному житті молодь розвивається і формує свою професійну орієнтацію. Професійна орієнтація особистості виражає позитивне ставлення до професії, схильність і інтерес до неї, прагнення підвищити свою підготовку, задовольнити матеріальні і духовні потреби, зайнятися роботою в галузі своєї вподобаної професії. Професійна орієнтація передбачає розуміння і внутрішнє сприйняття цілей і завдань професійної діяльності, інтересів, включаючи ідеали, погляди, переконання. Всі ці особливості і складові професійної орієнтації служать індикаторами її рівня розвитку і професійного становлення молоді, що характеризується стійкістю (нестабільністю), переважанням соціальних або особистих мотивів, з далекою або близькою перспективою. Формувати професійну орієнтацію у молоді – це означає зміцнити в них позитивне ставлення до майбутньої професії, розвинути інтерес, здібності до неї, прагнення до підвищення їх кваліфікації після закінчення навчання, постійне залучення до обраного виду професійної роботи, розвиток поглядів, переконань, розкриття престижу професії в очах майбутнього фахівця.


Ключові слова


професійна орієнтація; педагогічні умови; структура; навчальний заклад; студент; особистість

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Candy, P. (1991). Self-direction for lifelong learning: a comprehensive guide to theory and practice. Collections of Scientific Papers (p. 13). San Francisco: Jossey Bas.

Holmes, B. (1981). Comparative education: some considerations of method: collections of Scientific Papers, George Alien and Unwin.

Life long learning program. Good guidance. Retrieved from www.1edu.info http://www.goodguidance.eu/.

Nagorny, B. G. (2005). Studentship and Participation: collections of Scientific Papers. Kyiv: Aristey.

National Conversation about Personalised Learning. Retrieved from http://www.standards.dfes.gov.uk/ts/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.