DOI: https://doi.org/10.33989/2075-146x.2019.23.183290

ТИПОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ

S. TSYMBAL-SLATVINSKA

Анотація


У статті розкриті типологічні ознаки інформаційно-освітнього середовища у системі професійної підготовки майбутніх логопедів (типи, функції, вимоги, структура).  Окреслені вимоги щодо формування та використання інформаційно-освітнього середовища у підготовці майбутніх логопедів у закладах вищої освіти.


Ключові слова


типологічні ознаки; структура; функції; вимоги; інформаційно-освітнє середовище; система професійної підготовки; майбутні логопеди

Повний текст:

PDF

Посилання


Atanasjan, S. L. (2009). Formirovanie informacionnoj obrazovatel'noj sredy pedagogicheskogo vuza [Forming information educational environment of pedagogical university]. (D diss.). Moskva [in Russian].

Beliaev, G. Iu. (2000). Pedagogicheskaia kharakteristika obrazovatelnoi sredy v razlichnykh tipakh obrazovatelnykh uchrezhdenii [Pedagogical characteristics of the educational environment in different types of educational institutions]. Moskva: ICGShS [in Russian].

Hurevych, R. S., Kademiya, M. Yu. & Shevchenko, L. S. (2012). Informatsiyni tekhnolohiyi navchannya: innovatsiynyy pidkhid [Information technology learning: an innovative approach]. Vinnytsia: Planer [in Ukrainian].

Gurnikovskaia, R. Iu. (2006). Informatcionno-obrazovatelnaia sreda obshchenauchnoi podgotovki studentov gumanitarnykh spetcіalnostei [Information and educational environment of general scientific training of the students of humanitarian specialties]. (PhD diss.). Rostov-on-Don [in Russian].

Zakharova, I. G. (2003). Formirovanie informatcionnoi obrazovatelnoi sredy vysshego uchebnogo zavedeniia [Forming the information educational environment of a higher educational institution]. (D diss.). Tyumen [in Russian].

Molotkova, N. V. (2002). Didakticheskie printcipy formirovaniia obrazovatelnoi professionalno-orientirovannoi sredy podgotovki spetcialista sfery informatcionnogo biznesa [Didactic principles of the forming of an educational professionally oriented training environment of a specialist in the field of information business]. Informatika i obrazovanie [Computer Science and Education], 12, 72–77 [in Russian].

Miakishev, S. L. (2007). Informatcionno-obrazovatelnaia sreda vuza kak faktor formirovaniia professionalnoi kompetentnosti budushchikh pedagogov [Information and educational environment of the university as a factor of the formation of professional competence of future teachers]. (PhD diss.). Kirov [in Russian].

Saveleva, O. A. (2004). Razvitie informatcionnoi i kommunikativnoi kompetentnostei v sisteme informatcionnoi podgotovki studentov-psikhologov na osnove informatcionno-obrazovatelnoi sredy [Development of information and communication competencies in the system of information training of students-psychologists based on the information and educational environment]. (PhD diss.). Krasnoyarsk [in Russian].

Sokolyuk, O. (2016) Heneza ponyattya «informatsiyno-osvitnye seredovyshche» – suchasnyy pohlyad [Genesis of the concept "information and educational environment" – a modern view]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia: Pedahohichni nauky [Collection of scientific papers of the National Academy of State Border Guard Service of Ukraine. Series: Pedagogical Sciences], 5, 260-267 [in Ukrainian].

Iasvin, V. A. (2001). Obrazovatelnaia sreda: ot modelirovaniia k proektirovaniiu [Educational environment: from modelling to design]. Moskva [in Russian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.