DOI: https://doi.org/10.33989/2075-146x.2018.22.184377

ІСТОРІЯ ПОЛТАВСЬКОГО УЧИТЕЛЬСЬКОГО ІНСТИТУТУ: ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО ПРОБЛЕМИ

L. BULAVA, O. MASHCHENKO, A. TKACHENKO

Анотація


Аналізуються нові й вивчені під іншим кутом зору відомі матеріали про діяльність Полтавського учительського інституту впродовж 1914–1919 років. Зокрема, увага акцентується на нещодавно виявленому фото з підписами прізвищ однокурсників А. С. Макаренка; простежуються професійна діяльність окремих випускників, біографії яких певною мірою відомі авторам.


Ключові слова


Полтавський учительський інститут; А. С. Макаренко; українська національна революція; історія педагогічної освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Adres-kalendar. (1915). Pravytelstvennye, soslovnye y obshchestvennye uchrezhdenyia v uezdakh Kharkovskoi hubernyy. Kharkovskyi kalendar na 1915 hod. (pp. 1-144). Kharkov: Yzdanye Kharkovskoho hubernskoho statystycheskoho komyteta [in Russian].

Balabanovych, E. Z. (1963). Makarenko: chelovek y pysatel. Moskva: Moskovskyi rabochyi [in Russian].

Bulava, L. M. (2018). Martin Viik – uchytel Antona Makarenka v Poltavskomu uchytelskomu instytuti. Biohrafiia vchytelia u biohrafii uchnia: materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (24 kvitnia 2018 r.). Poltava: POIPPO [in Ukrainian].

Bulava, L. M. (2018). Tarasov Vasyl Nykyforovych. Istorychnyi fakultet Poltavskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni V. H. Korolenka: zbirnyk materialiv i biobibliohrafichni pokazhchyky. (pp. 139-140). Poltava: PNPU imeni V. H. Korolenka [in Ukrainian].

Bulava, L. M., & Mashchenko, O. M. (2018). Poltavskyi uchytelskyi instytut i Anton Semenovych Makarenko u 1917 rotsi. Vytoky pedahohichnoi maisternosti, 21, 35-40 [in Ukrainian].

Bulava, L. M., & Rotach, O. P. (2018). Volnin Oleksandr Kostiantynovych. Poltavika. Poltavska entsyklopediia: u 12 t. Bilousko, O.A. (Hol. red.); Tsentr dosl. ist. Poltavshch. Polt. obl. rady. T. 6: Osvita i nauka. Kn. 1: Abaza –Krekoten. Poltava: Mozaika [in Ukrainian].

Bulava, L. M., Shevchuk, S. M., & Mashchenko, O. M. (2014). Heohrafichna osvita v konteksti istorii Poltavskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni V. H. Korolenka (1914–2014 roky). Poltava: PNPU imeni V. H. Korolenka [in Ukrainian].

Bybluk, M. (1988). Makarenkos Alma Mater. In: Hrsg. von Hillig G. Hundert Jahre Anton Makarenko. Neue Studien zur Biographie. (pp. 31-41). Bremen: Edition Temmen.

Bybluk, M. (1989). Alma-mater A. S. Makarenko. Makarenko-Diskussionen international: Protokoll des 2. Marburger Gesprächs (1.–4. Mai 1986) / hrsg. von Götz Hillig u. Siegfried Weitz. München: Minerva-Publ., P. 69-79. Retrieved from http://zt1.narod.ru/vitaliy.htm. [in Russian].

Hillig G. (Hrsg.). (1973). Makarenko-Materialien IIIQuellen zur Biographie des jungen Makarenko (1888–1920). Marburg: VVG Verlags- und Vertriebsgemeinschaft.

Istorychnyi fakultet Poltavskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni V. H. Korolenka: zbirnyk materialiv i biobibliohrafichni pokazhchyky. (2018). Poltava: PNPU imeni V. H. Korolenka [in Ukrainian].

Makarenko, A. S., & Hetts, Khyllyh (comp.). (2012). Publychnye vystuplenyia (1936–1939 hh.). Autentychnoe yzdanye. Elets: EHU ym. Y. A. Bunyna [in Russian].

Nizhynskyi, M. P. (1967). Zhyttia i pedahohichna diialnist A. S. Makarenka : Tvorchyi shliakh. Vyd. druhe. Kyiv: Radianska shkola [in Ukrainian].

Oksa, M., & Khillih, H. (2001). Mizh dvokh vohniv: A. S. Makarenko v Poltavi (1919–1920 roky). Istorychna pamiat, 1-2, 121-127 [in Ukrainian].

Pavlenko, V. (2017). Khersonskyi instytut narodnoi osvity u spravi “Spilky vyzvolennia Ukrainy” u 20-ti – na pochatku 30-kh rokiv KhKh stolittia (do 100-richchia Khersonskoho derzhavnoho universytetu). Scriptorium nostrum, 1 (7), 122-157 [in Ukrainian].

Postanovy delehatskoho hubernskoho vchytelskoho zizdu v Poltavi 25–28 travnia 1917 roku (1917). Pedahohycheskyi zhurnal, 4-6, 87-91 [in Ukrainian].

Pustovit, T. P. (2004). Tse buv spravzhnii ukrainskyi patriot, liudyna z gruntovnoiu osvitoiu (Oleksa Avhustovych Levytskyi). In Istoriia Poltavskoho pedahohichnoho instytutu v osobakh. (pp. 82-90). Poltava: ASMI [in Ukrainian].

Rudynskyi, M. (1918). V spravi zasnuvannia v Poltavi fakultetu pedahohichnoho. Vidbytok z zhurnalu “Nova shkola”, 4, 20 [in Ukrainian].

Sait ystoryka Serheia Vladymyrovycha Volkova. Retrieved from http://swolkov.org/2_baza_beloe_dvizhenie/2_baza_beloe_dvizhenie_abc-01.htm

Shyriaieva, K. (1987, lystopad, 15). Makarenkivski mistsia v Poltavi : do 100-richchia z dnia narodzhennia A. S. Makarenka. Zoria Poltavshchyny, 3 [in Ukrainian].

Tarasov, V. N. (1952). V Poltavskom uchytelskom ynstytute: Yz vospomynanyi ob A. S. Makarenko. Medynskyi E. N., & Konstantynov N. A. (Ed.). Yzvestyia Akademyy pedahohycheskykh nauk RSFSR. (s.143-150). Moskva, 1952, 38: O pedahohycheskoi deiatelnosty A. S. Makarenko. Trudy ynstytuta teoryy y ystoryy pedahohiky [in Russian].

Tkachenko, A. V. (2015). M. T. Kviatkovskyi, V. I. Sheremetov: doli dvokh instytutskykh nastavnykiv A. S. Makarenka. Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Profesiina svoboda osobystosti u vymirakh humanistychnoi spadshchyny Antona Makarenka ta Ivana Ziaziuna» (m. Poltava, 13 bereznia 2015 r.). Poltava: PNPU imeni V.H. Korolenka [in Ukrainian].

Tkachenko, A. V. (2016). Alma mater A. S. Makarenko: vozvrashchaias k probleme. Ydey y opyt otechestvennoi pedahohyky kak faktor razvytyia sovremennoho obrazovanyia v Rossyy. Hrytsenko, L.Y. (Ed.). Materyaly Mezhdunarodnoi nauchno-praktycheskoi konferentsyy, Volhohrad, 6 apr. 2016. Moskva: Planeta [in Russian].

Tkachenko, A. V. (2018). Poeziia ta proza pedahohichnoi dorohy Antona Makarenka. Poltava: PNPU imeni V. H. Korolenka, 2018. Retrieved from http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/4831 ; http://lib.pnpu.edu.ua/makarenkiana/1860

Tkachenko, A. V. & Sheremetov, V. I. (1876–1921). Retrieved from http://lib.pnpu.edu.ua/makarenkiana/1903; http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/4825

TsDAVO Ukrainy. F. 166. Op. 1. Spr. 1101.

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady i upravlinnia Ukrainy (TsDAVO). F. 166. Op. 1. Spr. 950. Ark. 30–35.

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy (TsDIAK). F. 707. Op. 299. Spr. 6 za 1917 r. TsDIAK Ukrainy. F. 707. Op. 311. Spr. 6 [in Ukrainian].

Ukraina – Polshcha 1920–1939 rr.: Z istorii dyplomatychnykh vidnosyn USSR z Druhoiu Richchiu Pospolytoiu: Dokumenty i materialy. (2012). Kyiv: DUKh I LITERA [in Ukrainian].

Vedmitskyi Oleksandr Mykytovych. Retrieved from http://histpol.narod.ru/person/pers-03/pers03-017.htm

Vedmytskyi, Al. (1960). V Poltavskom uchytelskom ynstytute. In Lialyn, N. A., & Morozova, N. A. (comp.). Vospomynanyia o Makarenko: sbornyk materyalov. (pp. 50-52). Leningrad [in Russian].

Volnyn, A. K. (1941). Anton Semёnovych Makarenko v uchytelskom ynstytute. Vospomynanyia. Uchebno- vospytatelnaia rabota v detskykh domakh, 2-3, 117-124 [in Russian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.