DOI: https://doi.org/10.33989/2075-146x.2018.21.206284

ПРОФЕСІЙНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА-ПЕДАГОГА

I. FIRSOVA

Анотація


У статті автор розкриває сутність та зміст поняття «професійна соціалізація особистості». На основі теоретичних узагальнень дає визначення «професійної соціалізації майбутнього викладача- педагога», висвітлює окремі особливості її інтенсифікації.


Ключові слова


особистість; соціалізація; професійна соціалізація; професійна соціалізація майбутнього викладача-педагога

Повний текст:

PDF

Посилання


Andreeva, H. M. (1980). Sotsyalnaia psykholohyia. Moskva: Yzd-vo Mosk. un-ta [in Russian].

Erykson, E. (2000). Detstvo y obshchestvo. Sankt-Peterburg: Letnyi sad [in Russian].

Feldshtein, D. Y. (1998). Sotsyalyzatsyia y yndyvydualyzatsyia – soderzhanye sotsyalnoho vzroslenyia y sotsialno-psykholohycheskoi realyzatsyy detstva. Myr psykholohy, 1, 5-11 [in Russian].

Fylyppova, L. V. (1985). Sotsyalyzatsyia lychnosty y pedahohycheskaia deiatelnost obshchestva (PhD diss.). Perm [in Russian].

Fylyppova, L. V. (2000). Fylosofsko-pedahohycheskye osnovy valeolohyy. Nizhnii Novhorod [in Russian].

Khabermas, Yu. (2003). Fylosofskyi dyskurs o moderne. Moskva: Ves myr [in Russian].

Legrand, L. L. (1981). Ecole unique: a quelle condition. Paris.

Martsynkovskaia, T. D. (Ed.). (2010). Kontseptsyy sotsyalyzatsyy y yndyvydualyzatsyy v sovremennoi psykholohyy. Moskva: RAO, Psykhol. Yn-t [in Russian].

Martsynkovskaia, T. D. (2009). Rossyiskaia psykholohyia na slome epokh: kulturolohycheskyi y naukovedcheskyi kontekst. Psykholohycheskye yssledovanyia, 6 (8). Retrieved from http:// psystudy.ru/index.php/hum/2009n6-8.html [in Russian].

Pylypovskyi, V. Ia. (1985). Vstupytelnaia statia. R. Berns. Ya-kontseptsyia y vospytanye. Moskva [in Russian].

Petrovskoho, A. V., & Iaroshevskoho, M. H. (Eds.). (1990). Psykholohycheskyi slovar (2 nd ed.). Moskva: Polytyzdat [in Russian].

Radul, V. V., & Haleta, Ya. V. (2013). Osnovy sotsializatsii osobystosti. Kirovohrad: FO-P Aleksandrova M.V. [in Ukrainian].

Sallyven, H. S. (1986). Mezhlychnostnaia teoryia psykhyatryy. In P. Ia. Halperyn, & A. N. Zhdan (Eds.), Ystoryia zarubezhnoi psykholohyy (pp. 172-185). Moskva [in Russian].

Saiko, E. V. (1998). Sotsyalyzatsyia y yndyvydualyzatsyia kak ystorychesky oposredovannyie mekhanyzmy formyrovanyia subektov ystorycheskoho deistvyia. Myr psykholohyy, 1, 102-114 [in Russian].

Sokolova, E. E. (1999). Ydey A. N. Leonteva y eho shkoly o postupke kak edynytse analyza lychnosty v ykh znachenyy dlia ystorycheskoi psykholohyy. Tradytsyy y perspektyvy deiatelnostnoho podkhoda v psykholohyy. Moskva [in Russian].

Tolochek, V. A. (2005). Sotsyalyzatsyia v kvadrate: lokalyzatsyia fenomena “acme” y eho veroiatnostnyie determynanty. Myr psykholohy, 4, 50-65 [in Russian].

Ylenkov, E. V. (1983). Chto takoe lychnost? S cheho nachynaetsia lychnost. Moskva: Yzd. Polyt. Lyt [in Russian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.