ЗМІСТ І СТРУКТУРА КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНЕТНОСТЕЙ ІЗ МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Автор(и)

  • A. BARDINOV

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-146x.2016.17.209889

Ключові слова:

компетентність, компетенції, ключові компетентності з менеджменту туристичної діяльності майбутніх фахівців фізичної культури, компетентністний підхід

Анотація

У статті розкрито підхід автора до виокремлення ключових компетентностей із менеджменту туристичної діяльності майбутнього фахівця фізичної культури.

Посилання

Arkhypova, S. P. (2008). Yakist osvity u konteksti vymoh suchasnosti. Visnyk Cherkaskoho universytetu, 135, 11-14 [in Ukrainian].

Yermakov, I. H. (2003). Na shliakhu do shkoly zhyttievoi kompetentnosti i proektnyi pidkhid. In Metod proektiv i tradytsii, perspektyvy, zhyttievi rezultaty (pp. 15-29). Kyiv [in Ukrainian].

Zimniaia, I. A. (2004). Kliuchevye kompetentnosti kak rezultativno‐tcelevaia kompetentnost podkhoda v obrazovanii. Moskva: ITcPKPS [in Russian].

Zimnytsia, Ye. A. (2009). Pedahohichni umovy formuvannia erhonomichnykh kompetentsii u maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv (PhD diss.). Poltava [in Ukrainian].

Ovcharuk, O. V. (Ed.). (2004). Kompetentnistnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy: biblioteka osvitnoi polityky. Kyiv: K.I.S. [in Ukrainian].

Mykhailychenko, M. V. (2011). Kompetentnisnyi pidkhid do pidhotovky kerivnykiv navchalnykh zakladiv. Vytoky pedahohichnoi maisternosti (Vol. 8, is. I). Poltava [in Ukrainian].

Onipko, V. (2011). Profesiina pidhotovka vchytelia pryrodnychykh dystsyplin do roboty u profilnii shkoli. Poltava: PNPU imeni V. H. Korolenka [in Ukrainian].

Khomenko, P. V. (2012). Pryrodnychonaukova pidhotovka fakhivtsia fizychnoi kultury. Poltava: PNPU imeni V. H. Korolenka [in Ukrainian].

Yalanska, S. P. (2010). Psykholohichni zasady rozvytku tvorchosti maibutnikh uchyteliv biolohichnykh dystsyplin : teoriia i praktyka. Poltava: PNPU imeni V. H. Korolenka [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті