ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО ЯК ОСВІТНІЙ І КУЛЬТУРО-ТВОРЧИЙ КОМПОНЕНТ У СИСТЕМІ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Y. MALEZHIK

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-146x.2020.25.223229

Ключові слова:

мистецька освіта, система мистецької освіти, образотворче мистецтво, функції мистецтва, освітній і культуро-творчий компонент, формування особистості

Анотація

У статті визначено поняття та складові мистецької освіти, зокрема образотворчого мистецтва та його функції у загальній системі. Проаналізовано основні напрями розвитку образотворчого мистецтва в загальноосвітніх школах України у історично-педагогічному аспекті. Узагальнено провідні ідеї та напрямки досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців щодо виокремлення провідних компонентів образотворчого мистецтва в системі мистецької освіти в Україні, які створюють цілісну картину історії розвитку мистецької освіти у галузі образотворчого мистецтва.

Посилання

Burov, A. Y., & Lykhachev, B. T. (1974). Esteticheskoe vospitanie shkolnikov [Aesthetic education of schoolchildren]. Moskva: Pedagogika [in Russian].

Kagan, M. S. (1997). Estetika kak filosofskaya nauka: universitetskiy kurs lektsiy [Aesthetics as a philosophical science]. Sankt-Peterburg, TOO TK “Petropolis” [in Russian].

Komarova, T. S. (Ed.). (1991). Metodika obucheniya izobrazitelnoy deyatelnosti konstruirovaniyu. Dlya vospitatelya detskogo sada [Methods of teaching art to design. For a kindergarten teacher]. Moskva: Prosveshchenye [in Russian].

Luhovyi, V. I. (1977). Upravlinnia osvitoiu [Education management]: navchalnyi posibnyk dlia slukhachiv, aspirantiv, doktorantiv spetsialnosti “Derzhavne upravlinnia”. Kyiv: Vydavnytstvo UADU [in Ukrainian].

Masol, L. M. (2001). Vprovadzhennia novykh prohram z mystetstva i khudozhnoi kultury [Introduction of new programs in art and art culture]. Mystetstvo ta osvita [Art and education], 3, 27-30 [in Ukrainian].

Masol, L. M., Haidamaka, O. V., Bielkina, E. V., Kalinichenko, O. V., & Rudenko, I. V. (2006). Metodyka navchannia mystetstva u pochatkovii shkoli [Methods of teaching art in primary school]: posibnyk dlia vchyteliv. Kharkiv: Ranok [in Ukrainian].

Polevoi, V. M. (Ed.). (1986). Populyarnaya hudozhestvennaya entsiklopediya: Arhitektura. Zhivopis. Skulptura. Grafika. Dekorativnoe iskusstvo [Popular art encyclopedia: Architecture. Painting. Sculpture. Graphic arts. Decorative arts]. (Bok. II: M–Ia). Moskva: Sov. entsiklopediya [in Russian].

Volkov, S. M. (1998). Deiaki problemy mystetskoi osvity v Ukraini [Some problems of art education in Ukraine]. In Kulturolohichna transformatsiia mystetskoi osvity ta aktualni pytannia tvorchoi diialnosti muzykanta u suchasnii Ukraini [Cultural transformation of art education and topical issues of the musician's creative activity in modern Ukraine]: zb. naukovykh prats. Ministerstvo kultury i mystetstv Ukrainy. (pp. 191-196). Kyiv [in Ukrainian].

Uymmer, M. (2003). Yskusstvo kak uchastnyk uchebnoho protsessa [Art as a participant in the educational process]. Perspektivyi [Perspectives], 4, ХХХІІ, 45-46 [in Russian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті