МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ УЧІННЯ ХІМІЇ ЯК БАЗОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • H. TKACHUK

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-146x.2020.25.223329

Ключові слова:

учіння, технологія учіння, структурні елементи технології учіння, матриця технології учіння, якість учіння, моніторинг якості учіння

Анотація

Моніторинг якості вищої освіти за останні два-три десятиліття набув помітного розвитку, якому притаманний системний характер. Однак нині має місце ситуація, в якій важливі системоутворювальні фактори, що визначають якість підготовки фахівців, залишаються на узбіччі процесу моніторингу. Це зокрема стосується учіння як однієї з двох основних компонент навчального процесу. Склалося так, що учіння як винятково важливий процес заховалося в тіні того, що в навчально-педагогічній практиці вишів має назву самостійна робота студентів. Тому сам механізм учіння залишився поза моніторингом навчального процесу, що є недоліком його як системи. У статті виявлені і систематизовані функціональні складові якості учіння, виявлений вплив різних факторів на ефективність учіння як дидактичного процесу, розкритий механізм їх впливу на управління процесом учіння на прикладі викладання хімічних дисциплін.

Посилання

Avtomonov, P. P. (2008). Dydaktyka vyshchoi shkoly: pidruchnyk [Didactics of high school]. Kyiv: VPTs “Kyivskyi universytet” [in Ukrainian].

Bendera, I. M. (2007). Orhanizatsiia samostiinoi roboty studentiv ahroinzhenernykh spetsialnostei [Organization of independent work of students of agro-engineering specialties]. Kyiv: Naukmetodtsentr ahrarnoi osvity [in Ukrainian].

Biespalko, V. P. (1989). Slagayemyye piedagogicheskoy tiekhnologii [Components of pedagogical technology]. Moskva: Piedagogika [in Russian].

Krasylnykova, H. V. (2015). Teoretychni ta metodychni zasady profesiynoi pidgotovky inzheneriv shveynoi haluzi u vyshchomu navchalnomu zakladi [Theoretical and methodological principles of monitoring the quality of professional training of sewing engineers in higher education]. (Extended abstract of D diss.). Khmelnytskyi: KhNU [in Ukrainian].

Marchuk, R. A. (2005). Kurs analіtychnoi geometrіi ta lіnіynoi algebry [Course of analytical geometry and linear algebra]. Khmelnytskyi: KhNU [in Ukrainian].

Sibirskaya, M. P. (1996). Professionalnoye obucheniye. Piedagogicheskiye tiekhnologii [Professional education. Educational technologies]. Sankt-Peterburg [in Russian].

Skyba, M. Ye., Kostohryz, S. H., & Krasylnykova, H. V. (2009). Monitorynh yakosti navchalnoho protsesu u vyshchomu zakladi osvity [Monitoring the quality of the educational process in a higher education institution]. Khmelnytskyi: KhNU [in Ukrainian].

Tkachuk, H. S. (2020). Kvalіmetrychne doslіdzhennya elementіv protsesu uchіnnya na prykladі vyvchennya khіmіchnykh dystsyplіn [Quality-control research of elements of the learning process by an example of studying chemical disciplines]. Teorіya ta metodyka navchannya ta vychovannya [Theory and methods of teaching and education], 48, 132-145 [in Ukrainian].

Tkachuk, H. S. (2019). Uchinnya yak bazovyi element tekhnolohii navchalnoho protsesu [Learning as a basic element of the technology of the educational process]. Teorіya ta metodyka navchannya ta vychovannya [Theory and methods of teaching and education], 47, 133-147 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті