УСУНЕННЯ ПОМИЛОК ЯК КОМПОНЕНТ КОРЕКЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ УЧНІВ У СИСТЕМІ УРОКІВ МАТЕМАТИКИ

Автор(и)

  • L. CHERKASKA
  • O. MOSKALENKO
  • O. KOVALENKO

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-146x.2020.26.227659

Ключові слова:

навчальний процес, корекція результатів навчання, усунення помилок, контроль знань і вмінь учнів, уроки математики

Анотація

У статті розкриваються особливості роботи із усунення учнівських помилок на уроках математики різних типів.

Посилання

Artemov, A. K. (1969). Sostav y metodyka formyrovanyia heometrycheskykh umenyi shkolnykov [Composition and methodology for the formation of geometric skills of schoolchildren]. Penza: Pryvolzhskoe knyzhnoe yzdatelstvo. Penzenskoe otdelenye [in Russian].

Cherkaska, L. P. (2009). Metodyka kontroliu ta korektsii navchalnykh dosiahnen z matematyky uchniv osnovnoi shkoly [Methods of control and correction of academic achievements in mathematics of primary school students]. (PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Cherkaska, L. (2005). Osoblyvosti vykorystannia elementiv korektsii na urokakh matematyky (urok z temy „Kvadratni rivniannia“) [Features of the use of correction elements in mathematics lessons (lesson on "Quadratic equations")]. Matematyka v shkoli [Mathematics at school], 1, 29-33 [in Ukrainian].

Ishchenko, H. (2001). Korektuiuchi funktsii navchalnykh vprav [Corrective functions of training exercises]. Matematyka v shkoli [Mathematics at school], 4, 18-20 [in Ukrainian].

Kyryk, I. (2008). Robota nad pomylkamy yak odna z osnovnykh form podolannia prohalyn u znanniakh i vminniakh uchniv z heometrii [Working on errors as one of the main forms of overcoming gaps in the knowledge and skills of students in geometry]. Matematyka v shkoli [Mathematics at school], 6, 22-25 [in Ukrainian].

Tarasenkova, N. A. (2002). Pryiom vizualizatsii pomylok yak sposib operatyvnoho korektuvannia znan uchniv pid chas usnoho opytuvannia [Reception of visualization of errors as a way of operative correction of knowledge of pupils during oral interrogation]. Matematyka v shkoli [Mathematics at school], 3, 32-35 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-07

Номер

Розділ

Статті