УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ: МІЖНАРОДНЕ ТА ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Автор(и)

  • I. VERBOVSKYI

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-146x.2021.28.250326

Ключові слова:

управління закладом вищої освіти, фінансове регулювання, кошти державного бюджету, автономія закладу вищої освіти, перелік платних послуг, кошти фізичних та юридичних осіб, модель фінансування закладу вищої освіти

Анотація

У статті висвітлено основні питання міжнародного та фінансового регулювання управління закладом вищої освіти. Здійснено аналіз фінансового забезпечення закладів державної, комунальної та приватної форм власності відповідно до їх автономії. Проаналізовано поняття індикатора державних видатків у розрахунку на одного здобувача вищої освіти для оцінювання фінансування управління закладами вищої освіти та здійснено порівняльний аналіз фінансового забезпечення країн Європи. Проаналізовано законодавство України та окремих країни світу щодо фінансового забезпечення закладів вищої освіти. Встановлено важливість впровадження моделі фінансування закладів вищої освіти за результатами їх діяльності та визначено, що відповідно до  положень Бюджетного кодексу України, обсяг видатків державного бюджету на вищу освіту розподіляється між закладами вищої освіти на основі формули, яка розробляється Міністерством освіти і науки України та затверджується Кабінетом Міністрів України. Запропоновано шляхи удосконалення управління фінансами закладів вищої освіти України.

Посилання

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy [Budget Code of Ukraine]. (2010). № 2456-VI vid 08.07.2010. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text [in Ukrainian].

Deiaki pytannia zaprovadzhennia indykatyvnoi sobivartosti [Some issues of introducing indicative cost]. (2020). Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 03.03.2020 r. № 191. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/191-2020-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Kaleniuk, I. S. (2017). Napriamy transformatsii mekhanizmiv finansuvannia osvity v suchasnomu sviti [Directions of transformation of mechanisms of financing of education in the modern world]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika [Demography and social economy], 1 (29), 24-36 [in Ukrainian].

Lisabonskyi dohovir [Lisbon Treaty] (dohovir pro reformuvannia Yevropeiskoho Soiuzu) vid 13.12.2007 r. Retrieved from https://radaprogram.org/sites/default/files/infocenter/piblications/lisbon_treaty.pdf [in Ukrainian].

Pro osvitu [About education]: Zakon Ukrainy vid 05.09.2017 r. № 2145-VIII. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [in Ukrainian].

Pro vyshchu osvitu [About higher education]: Zakon Ukrainy vid 01.07.2014 r. № 1556-VII. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia pereliku platnykh posluh, yaki mozhut nadavatysia zakladamy osvity, inshymy ustanovamy ta zakladamy systemy osvity, shcho nalezhat do derzhavnoi i komunalnoi formy vlasnosti [About the statement of the list of paid services which can be rendered by educational institutions, other establishments and establishments of system of education belonging to the state and municipal form of ownership]: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 27.08.2010 r. № 796. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-2010-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Semenets, Yu. O. (2017). Analiz stanu finansuvannia systemy vyshchoi osvity v Ukraini [Analysis of the state of financing of the higher education system in Ukraine]. Internauka. Ekonomichni nauky [Interscience. Economic sciences], 5, 77-83 [in Ukrainian].

Verbovskyi, I. A., Rudnytska, O. P., & Semeniuk, T. V. (2021). Pravove rehuliuvannia upravlinnia zakladom vyshchoi osvity mizhnarodnym ta zarubizhnym zakonodavstvom [Legal regulation of higher education institution management by international and foreign legislation]. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal [Legal scientific electronic journal], 3, 187-190. Retrieved from http://www.lsej.org.ua/index.php/ostannij-vipusk [in Ukrainian].

Yaremenko, L. (2019). Suchasni tendentsii novoi modeli finansuvannia systemy vyshchoi osvity Ukrainy [Current trends in the new model of financing the higher education system of Ukraine]. Visnyk ZhDTU. Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia [Bulletin of ZhSTU. Economics, management and administration], 1 (87), 212-214 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-31

Номер

Розділ

Статті