УДОСКОНАЛЕННЯ ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • O. DANYSKO

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-146x.2021.28.250343

Ключові слова:

професійна підготовка, майбутні вчителі фізичної культури, предметно-методична компетентність, фізкультурно-оздоровчі технології, змішане навчання

Анотація

У статті обґрунтовано теоретико-методичні засади удосконалення предметно-методичної компетентності майбутніх учителів фізичної культури в умовах змішаного навчання. Розглядаються питання модернізації вітчизняної системи вищої педагогічної освіти, актуалізовано проблему розробки траєкторії професійного розвитку педагога нової української школи на засадах компетентнісного підходу.

Виявлено сутність та визначено структуру поняття «предметно-методична компетентність майбутнього вчителя фізичної культури» як узагальненої мети та результату його професійної майстерності, що характеризується інтеграцією теоретичних знань за спеціальністю, які забезпечують орієнтування в сучасних концепціях організації фізкультурно-оздоровчої діяльності; а також умінь добирати методики оздоровлення та розробляти технології підвищення рівня рухової активності учнівської молоді; навичок організації партнерської взаємодії з батьками та колегами з метою підвищення якості освітнього процесу з предмету «Фізична культура».

Визначено основні напрями удосконалення предметно-методичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури в умовах змішаного навчання на прикладі вивчення дисципліни «Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології»: на організаційному рівні – визначення результатів навчання, добір стратегій оцінювання, конструювання  курсу, визначення оптимальної частки очної та онлайн компонент; на змістовому рівні – структурування матеріалів (теми, завдання, програмні запитання), що є професійними за змістом і освітніми за формою, передбачають контекстне моделювання майбутньої фізкультурно-оздоровчої діяльності; на процесуально-технологічному рівні – використання комплексу інструментів та практик, що сприяють професійній адаптації здобувача освіти до майбутньої діяльності і забезпечуються активними методами (проблемне навчання, дискусія, аналіз навчально-методичних ситуацій, вирішення навчально-методичних завдань, гейміфікація, творча самостійна робота, моделювання професійно-методичної діяльності та ін.) та засобами (мультимедійні навчальні посібники, лекції-візуалізації, інтерактивні навчально-методичні завдання, портфоліо) навчання; на рефлексивному рівні – використання з освітньою та діагностичною метою різних форм відповідей: усних; письмових (графічних); з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Посилання

Chubrei, O. S. (2018). Perspektyvni kontsepty zarubizhnoho dosvidu u haluzi pidhotovky maibutnikh uchyteliv heohrafii [Perspective concepts of foreign experience in the field of future geography teachers training]. Molodyi vchenyi [Young Scientist], 10 (62), 114-118 [in Ukrainian].

Colis, B., & Moonen, J. (2001). Flexible Learning in a Digital World: Experiences and Expectations. London: Kogan-Page.

Demchenko, O. P. (2019). Orhanizatsiia kvaziprofesiinoi diialnosti maibutnikh vykhovateliv obdarovanykh ditei na praktychnykh zaniattiakh z pedahohichnykh dystsyplin. [Organization of quasi-professional activity of future educators of gifted children in practical classes on pedagogical discipliNES] Innovatsiina pedahohika [Innovative Pedagogy], 14 (1), 42-48 [in Ukrainian].

Garrison, D. R., & Vaughan, N. D. (2009). Blended learning in higher education. Canadian Journal of University Continuing Education, 35 (2), 109-123.

Harrison, D., & Gallant, T. B. (2020). Going Remote with Integrity. Technological Tips & Techniques, 02. Webinar. Retrieved from: https://www.youtube.com/watch?v=ix6QJwnr35c

Konoval’s’ka, L. (2011). Formuvannia metodychnoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv fizychnoi kultury u protsesi vyvchennia profesiino oriientovanykh dystsyplin [Formation methodical competence future teachers of physical culture in the process of professionally oriented disciplines]. (Extended abstract of PhD. diss.). Nats. ped. un-t imeni M.P. Drahomanova. Kyiv [in Ukrainian].

Kovalova, O. A. (2018). Psykholohichni osoblyvosti rozvytku sotsialno-komunikatyvnoi kompetentnosti vchyteliv [Psychological features of the development of social and communicative competence of teachers]. (PhD diss.), DVNZ «Pereiaslav-Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Hryhoriia Skovorody». Pereiaslav-Khmelnytskyi; Kyiv [in Ukrainian].

Lebedeva, O. V. (2007). Razvitie metodicheskoj kompetentnosti uchitelya kak sredstvo povysheniya effektivnosti uchebnogo processa v obshcheobrazovatel'noj shkole [Development of teacher’s methodological competence as a means of increase of educational process efficiency in comprehensive school]. (Extended abstract of PhD. diss). Nizhegorodskij gos. u-nt im. N.I. Lobachevskogo Nizhnij Novgorod [in Russian].

Nestorenko, T. P., & Bordousov, O. V. (2015). Tsennost’ vyssheho obrazovaniia dlia indyvida [The value of higher education for a person]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky [Bulletin of Khmelnytsky National University. Economic sciences], 3 (3), 171-174 [in Russian].

Onopriienko, O. V. (2009). Formuvannia bazovykh profesiinykh kompetentnostei maibutnoho vchytelia fizychnoi kultury u protsesi vyvchennia fakhovykh dystsyplin [Formation of basic professional competences of the future physical education teacher in the process of studying professional disciplines]. (Extended abstract of PhD. diss.). Cherkasy [in Ukrainian].

Ovcharuk, O. V. (Ed.) (2004). Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy [Competence approach in modern education: world experience and Ukrainian perspectives]. Kyiv: К.І.С. [in Ukrainian].

Pavlenko, L., & Pavlenko, M. (2019). Portfolio, yak zasib fiksatsii ta nakopychennia osvitnikh dosiahnen studenta [Portfolio as a means of recording and accumulating student educational achievements]. Naukovi zapysky Berdianskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Pedahohichni nauky [Scientific notes of Berdyansk State Pedagogical University. Pedagogical sciences], 2, 251-259 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Kontseptsii rozvytku pedahohichnoi osvity [On approval of the Concept of development of pedagogical education]. Nakaz MON Ukrainy № 66 vid 16.07.2018 Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti [in Ukrainian].

Samsonova, O. (2017). Professinalinaya kompetentnost pedagoga [Professional competence of a teacher]. Retrieved from http://www.informio.ru/publications/id3158/Professionalnaja-kompetentnost-pedagoga [in Russian].

Tryfonova, O. M. (2020). Metodychna systema rozvytku informatsiino-tsyfrovoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv komp’iuternykh tekhnolohii u navchanni fizyky i tekhnichnykh dystsyplin [Methodical system of developing information digital competence of prospective computer technologies professionals in teaching physics and technical disciplines]. (D diss.). TSDPU im. V. Vynnychenka. Kropyvnytskyy [in Ukrainian].

Tsinko, S. V., & Golub, N. M. (2020). Distantsiyne navchannya maybutnih uchiteliv-filologiv yak zasib formuvannya informatsiynoyi ta metodichnoyi kompetentnostey [Teaching future teachers of philology online as the means of forming information and methodical competence]. Naukovi zapiski. Seriya Psihologo-pedagogichni nauki [Research Notes. Series «Psychology and Pedagogy Research»], 3, 127-133 [in Ukrainian].

Tsybulko, O. (2020). Dukhovnyi vymir osvity: problemy ta mozhlyvi shliakhy vyrishennia [The spiritual dimension of education: problems and possible ways to solve]. Innovatsiina pedahohika [Innovative Pedagogy], 21 (1), 77-81. Retrieved from http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2020/21/part_1/18.pdf. DOI: https://doi.org/10.32843/2663-6085/2019.21.1-16 [in Ukrainian].

Shyian, O., & Afanasiev, D. (2017). Osoblyvosti formuvannia profesiinoi kompetentnosti vchyteliv fizychnoi kultury [Features оf forming of competence of teacher of physical culture]. In V. M. Kostiukevych (Ed.), Fizychna kultura, sport ta zdorovia natsii [Physical Culture, Sports and Health Of The Nation]: zb. nauk. pr. (Is. 4, pp. 307-311). Zhytomyr: Zhytomyr State University named after Ivan Franko [in Ukrainian].

Yuzyk, O. P. (2020). Motyvatsiia vyboru profesii yak vazhlyvyi chynnyk rozvytku ta stanovlennia vchytelia informatyky [Motivation to choose a profession as an important factor in the development and formation of a computer science teacher]. Nova pedahohichna dumka [New Pedagogical Thought], 1 (101), 102-106. Retrieved from https://doi.org/10.37026/2520-6427-2020-101-1-102-105 [in Ukrainian].

Yahupov, V., & Svystun, V. (2007). Kompetentnisnyi pidkhid do pidhotovky fakhivtsiv u systemi vyshchoi osvity [Competence approach to the training of specialists in the system of higher education]. Naukovi zapysky. Pedahohichni, psykholohichni nauky ta sotsialna robota [Scientific notes. Pedagogical, psychological science and social work], 71, 3-8 [in Ukrainian].

Yakovlєva, G. V. (2012). Razvitie professional'noj i metodicheskoj kompetentnosti uchitelej-defektologov [Development of professional and methodological competence of teachers-defectologists]. Retrieved from http://study.ipk74.ru/cou [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-31

Номер

Розділ

Статті