ФОРМУВАННЯ ТРАНСВЕРСАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В ІНШОМОВНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ: НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧІ АСПЕКТИ

Автор(и)

  • L. STEPANENKO
  • L. POPOVA

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-146x.2022.29.264354

Ключові слова:

трансверсальні (наскрізні) вміння, вища освіта, освітній простір, іншомовна підготовка, професія вчителя, професійна підготовка, трансверсальна компетентність, трансверсальні вміння

Анотація

Стаття присвячена проблемі дослідження феномена наскрізних (трансверсальних) компетентностей у сучасних світових системах професійної підготовки майбутніх педагогів. Розглянуто погляди зарубіжних науковців на зміст понять «трансверсальна компетентність», шляхи формування наскрізних компетентностей у процесі становлення спеціалістів педагогічного профілю, роль іншомовної підготовки фахівців освітньої галузі в формуванні іх конкуреннтноспроможності в сучасних умовах. Робоче середовище ХХІ століття швидко змінюється. Постійний розвиток та модефікація міжнародного ринку праці, переорієнтація до вимог цифрової індустрії 4.0. створюють нагальну потребу в запровадженні наскрізних (трансверсальних) компетентностей в навчальні програми професійної підготовки фахівців в закладах вищої освіти. Основною метою іноваційних процесів є необхідність досягнення інтеграції та злиття наскрізних навичок у розробку спеціалізованих навчальних програм підготовки майбутніх спеціалістів до володіння іноземною мовою. Сучасна соціокультурна та освітня ситуація акцентує увагу на аналізі та конструюванні можливостей формування та розвитку трансверсальних компетентностей саме в процесі іншомовної підготовки майбутніх педагогів. Тому доцільно, щоб у процесі навчання з усіх програмних дисциплін відбувалось проектування відповідного освітнього іншомовного середовища, безперервне перетворення набутих знань і навичок у базові основи наскрізних компетенцій, які можна застосовувати незалежно від віку та діяльності. Крім того, слід враховувати, ставлення та очікування студентів у досягненні трансверсальних компетентностей, які має розвивати вища освіта. У сучасній освітній парадигмі загальний, рівень вимог до іншомовної підготовки вчителів ріного фаху збільшується, важливим показником в професійному зростанні  учителя є його бажання та здатність до постійного навчання впродовж життя. Хоча трансверсальне навчання може бути складним та проблематичним, воно має позитивну динаміку, сприяє подальшій результативності в професіональній діяльності педагога.

Посилання

Gorbunova, L. (2016). Kliuchovi kompetentsii u transnatsionalnomu osvitnomu prostori: vyznachennia ta implementatsiia [Key competences in the transnational educational space: definition and implementation]. Filosofiia osvity. [Philosophy of Education], 2 (19), 97-117 [in Ukrainian].

Сommunication from the commission to the Еuropean parliament, the council, the Еuropean economic and social committee and the committee of the regions Supporting growth and jobs – an agenda for the modernisation of Europe's higher education systems {SEC(2011) 1063 final}. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0567&from=EN

Competences for Lifelong Learning. Key competences. Retrieved from https:// education.ec.europa.eu/focus-topics/improving-quality/key-competences

Developing future skills in higher education ET2020 – Peer Learning Activity (PLA). (2016): European Commission report. Retrieved from. http://ec.europa.eu/education/sites/education/files/2016-futureskillsreporten

ECML think tank. (2022): Transversal competences in foreign language education 8-9 February 2022 Report. The Council of Europe. Retrieved from https://www.ecml. at/Portals/1/6MTP/project-hilden/documents/report-transversal-competences-EN

Hortigüela, Alcalá, D., Palacios, Picos, A., & López, Pastor, V. (2019). The Impact of Formative and Shared or Co-Assessment on the Acquisition of Transversal Competences in Higher Education. Assess. Eval. High. Educ, 44, 933-945.

Khomenko, O., Buhinska, T., Terletska, L., Hladkoskok, L., & Tanana, S. (2021). Formation of linguistic competence of a foreign language teacher (on the example of language) in the system of lifelong learning. Laplage em Revista (International), 7, 518-527. Retrieved from file:///C:/Users/Expert/Downloads/1040-Texto%20do%20Artigo-1703-2-10-20210703

Kosharna, N. V. (2015). Formuvannia inshomovnoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly v zmisti dystsypliny «naukova anhliiska mov» [Formation of foreign language competence of future primary school teachers in the content of the discipline "scientific English"]. In Inshomovna osvita pedahoha: vyklyky, problemy, perspektyvy [Foreign language teacher education: challenges, problems, prospects]: materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (pp. 132-138). Kyiv. Retrieved from https://core.ac.uk/download/pdf/33691532 [in Ukrainian].

Kraevska, O. (2011). Osvitnia polityka Yevropeiskoho Soiuzu: stanovlennia ta mekhanizmy realizatsii [Educational policy of the European Union: formation and implementation mechanisms]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Mizhnarodni vidnosyny [Bulletin of Lviv University. International relations series], 28, 53-65 [in Ukrainian].

Langa, C. (2015). The contribution of transversal competences to the training of the educational sciences specialist. Procedia Soc. Behav. Sci, 180, 7-12.

Matvienko, O. V. (2003). Yevropeiska intehratsiia i stratehiia rozbudovy osvitnikh system [European integration and the strategy of building educational systems]. Naukovyi visnyk kafedry YuNESKO KNLU. (LINGUAPAX–VIII). Mova, osvita, kultura: naukovi paradyhmy i suchasnyi svit [Science Bulletin of the UNESCO Department of KNLU. (LINGUAPAX–VIII). Language, education, culture: scientific paradigms and the modern world], 7, 126-128 [in Ukrainian].

Petrenko, V. O., & Bezugla, I. V. (2018). Formuvannia transversalnykh kompetentnostei v umovakh zakladu vyshchoi osvity [Formation of transversal competences in the conditions of a higher education institution]. Suchasni problemy upravlinnia pidpryiemstvamy: teoriia ta praktyka [Modern problems of enterprise management: theory and practice], 1-4. Retrieved from http:// repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/19440/1/Petrenko_Bezugla%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%20%D0%A5%D0%9D%D0%95%D0%A3%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%C2018 [in Ukrainian].

Popova, L. M. (2022). Ekzemplifikatsiia terminu «transversalnist» u suchasnomu naukovomu prostori cherez pryzmu pidhotovky maibutnoho fakhivtsia. Innovatsiina pedahohika [Exemplification of the term "transversality" in the modern scientific space through the prism of training a future specialist]. Innovatsiina pedahohika [Innovative pedagogy], 48, 2, 165-169. Retrieved from http://www.innovpedagogy. od.ua/archives/2022/48/part_2/32 [in Ukrainian].

Sá, M. J., & Serpa, S. Transversal Competences: Their Importance and Learning Processes by Higher Education Students. Retrieved from https://www.mdpi.com/2227-7102/8/3/126/htm

Serrano, R. M., Romero, J. A., Bello, M. J., & Pérez, J. D. (2011). Student Training in Transversal Competences at the University of Cordoba. Eur. Educ. Res. J, 10, 34-52.

Transversal competences in foreign language education. (2022). Retrieved from https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2020-2023/Transversal comp etencesinforeignlanguageeducation/Resources/tabid/5527/language/frFR/Default.aspx

Vasilieva, P. A. (2020). Shliakhy zabezpechennia efektyvnosti formuvannia inshomovnoi komunikatyvnoi kompetentnosti v maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly v koledzhi [Ways of ensuring the effectiveness of the formation of foreign language communicative competence in future primary school teachers at the college]. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. Pedahohichni nauky [Bulletin of Zaporizhzhya National University. Pedagogical Sciences], 3 (36), II, 21-28 [in Ukrainian].

Yatsiv, S. (2021). Metodychni aspekty protsesu formuvannia inshomovnoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv anhliiskoi movy (u konteksti “Zahalnoievropeiskykh rekomendatsii” [Methodical aspects of the process of formation of foreign language competence of future teachers of the English language (in the context of "All-European recommendations")]. Molod i rynok [Youth and the market], 7-8, 108-113. Retrieved from http://mir.dspu.edu.ua/article /view/242609/240561 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-10

Номер

Розділ

Статті