ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Автор(и)

  • A. MELNYK

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-146x.2023.31.283369

Ключові слова:

змішане навчання, студенти філологічних спеціальностей, процес викладання англійської мови, цифрове покоління

Анотація

Увиразнено сутність понять «змішане навчання у процесі викладання англійської мови для студентів філологічних спеціальностей» та констатовано, що це цілеспрямована взаємодія викладача і здобувачів вищої філологічної освіти, що спрямована на формування англійськомовної професійно орієнтованої компетентності та досягнення сформульованих навчальних завдань з урахуванням специфіки філологічного знання, та яка передбачає поєднання ефективних аспектів традиційного навчання в аудиторії та технологій інтерактивного дистанційного навчання (ДН), що ґрунтується на принципах самостійності. Ідея високого потенціалу змішаного навчання (ЗН) пов’язана не лише з технологією та способом навчання, а його персоналізацією. Постульовано, що в умовах ЗН викладання англійської мови (АМ) для студентів-філологів як представників цифрового покоління передбачає ідеї комп’ютерної візуалізації навчального матеріалу, креолізованих текстів із послугуванням інтерактивних методів навчання, професійно орієнтованих комунікативних завдань.

Посилання

Zhaldak, M. I. (2013). Vykorystannia komp’iutera v navchalnomu protsesi maie buty pedahohichno vyvazhenym [The use of the computer in the educational process should be pedagogically balanced]. Komp’iuter v shkoli ta sim’I [Computer in school and family], 3, 3-12 [in Ukrainian].

Melnyk, A. (2022). Osoblyvosti tekhnolohii zmishanoho navchannia u systemi vyshchoi osvity [Peculiarities of mixed learning technology in the higher education system]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Pedahohika [Scientific notes of Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk. Pedagogy], 2, 24-31 [in Ukrainian].

Stratehiia rozvytku vyshchoi osvity Ukrainy na 2022-2032 roky [Strategy for the development of higher education of Ukraine for 2022-2032]. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/news/opublikovano-strategiyu-rozvitku-vishoyi-osviti-v-ukrayini-na-2022-2032-roki [in Ukrainian].

Despite Popularity, Not Everyone Can Successfully Learn Through Online Courses. Retrieved from http://www.sciencedaily.com/releases/2008/02/080226113511.htm

Misiura, Ya. Yu. (2018). Teaching English to generation Z. Scientific Journal of the National Pedagogical University named after M.P. Dragomanov. Pedagogical Sciences: Realities and Prospects, 61, 184-187.

Mohr, K. A. (2017) Understanding Generation Z Students to Promote a Contemporary Learning Environment. Journal on Empowering Teaching Excellence, 84-94.

Nomass, B. (2013). The impact of using technology in teaching English as a second language. English Language and Literature Studies, 3 (1), 111-116.

Rothman, D. A (2016). Tsunami of learners called Generation Z. Retrieved from http://www.mdle.net/JoumaFA_Tsunami_of_Learners_Called_Generation_Z.pdf

Sapa, A.V. (2014). Generation Z - generation of the GEF era. Innovative Projects and Programs in Education, 2, 24-30.

Tapscott, D. (2008). Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing Your World. New York: McGraw-Hill Companies.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-07

Номер

Розділ

Статті