ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕГРОВАНИХ ТА БІНАРНИХ ЗАНЯТЬ ПРИ ВИКЛАДАННІ КЛІНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Автор(и)

  • V. PINCHUK
  • M. DELVA
  • K. GRYN
  • V. BILKO

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-146x.2023.31.283408

Ключові слова:

інтегровані заняття, бінарні заняття, здобувачі вищої освіти, неврологія

Анотація

Місія закладу вищої освіти (ЗВО) полягає в підтримці викладачів у розвитку педагогічних навичок. Особливо актуальним це є для педагогічного колективу медичних навчальних закладів, де необхідно опанувати методику викладання дисципліни та сам навчальний процес, оскільки переважна більшість викладачів не мають спеціальної освіти.

Результати дослідження: теми з модулю «Загальна неврологія» включають в себе знання топічної неврології: принципи будови та функціонування всіх відділів нервової системи, тому вбудований інтерактивний анатомічний атлас дозволяє здобувачам вищої медичної освіти удосконалити знання з анатомії людини в режимі он-лайн. Анатомічні столи SECTRA мають великі інтерактивні екрани із системою індикації, яка забезпечує взаємодію з зображеннями людського тіла, отриманими комп’ютерною або магнітно-резонансною томографією. Заняття проводять два викладачі, завданням яких є приблизно однаково представити матеріал, що вивчається, з різних точок зору: анатомічного підходу та клінічного мислення. Згідно з власним досвідом, включення таких технологій до навчального процесу є важливим кроком, що розширяє можливості засвоєння інформації для здобувачів освіти.

Бінарні заняття, проведені сумісно викладачами кафедри нервових хвороб та кафедри анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургією Полтавського державного медичного університету показали, що вони викликають великий інтерес як у студентів, так і у викладачів. Такий досвід сприяє глибшому та якісному засвоєнню навчального матеріалу в порівнянні з традиційними формами.

Посилання

Babych, M., & Zhuravchak, Yu. (2009). Rol intehrovanykh zaniat v aktyvizatsii znan i vmin studentiv [The role of integrated classes in the activation of students' knowledge and skills]. Osvita. Tekhnikumy, koledzhi [Education. Technical schools, college], 1, 22, 10-12 [in Ukrainian].

Filonenko, M. M. (2016). Metodyka vykladannia u vyshchii medychnii shkoli na zasadakh kompetentnisnoho pidkhodu [Teaching methodology in a higher medical school based on the competence approach]: metodychni rekomendatsii dlia vykladachiv ta zdobuvachiv naukovoho stupeniu doktora filosofii (PhD) VM (F) NZ Ukrainy. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].

Kononets, N. (2014). Binarne zaniattia yak forma resursno – oriientovanoho navchannia studentiv [Binary class as a form of resource-oriented education of students]. Problemy suchasnoho vchytelia [Problems of the modern teacher], 9 (1), 80-86 [in Ukrainian].

Krasyk, O. Iu. (2006). Binarni zaniattia [Binary classes]. Retrieved from oles.at.ua/statti/binarni_uroki.doc [in Ukrainian].

Lypak, H., & Orobchuk, O. (2010). Binarne zaniattia – diievyi zasib formuvannia profesiinoi kompetentnosti molodshykh spetsialistiv [Binary training is an effective means of forming the professional competence of junior specialists]. Osvita. Tekhnikumy, koledzhi [Education. Technical schools, college], 2 (26), 27-28 [in Ukrainian].

Rekunenko, V. V. (1995). Metodyka provedennia binarnykh zaniat [Methods of conducting binary classes]. Kyiv: UMK po pidhotovtsi molodshykh spetsialistiv [in Ukrainian].

Riabushko, M. M., Hryn, V. H., Hryn, K. V., Sarhosh, O. D., Drabovskyi, V. S., & Rybalka, Ya. V. (2022). Formuvannia osnovnykh kompetentsii pry realizatsii OPP «Medytsyna» na medychnomu fakulteti №1 Poltavskoho derzhavnoho medychnoho universytetu [Formation of core competences during the implementation of the OPP "Medicine" at the Faculty of Medicine No. 1 of the Poltava State Medical University]. Ukrainskyi zhurnal medytsyny, biolohii ta sportu [Ukrainian Journal of Medicine, Biology and Sports], 5 (39), 256-262. Retrieved from doi: 10.26693/jmbs07.05.256 [in Ukrainian].

Rose, S. (2020). Medical Student Education in the Time of COVID-19. JAMA. 2020 Jun 2;323(21):2131-2132. PMID: 32232420. doi: 10.1001/jama.2020.5227

Shyrobokova, T. S. (2012). The method of organizing and conducting non-traditional lessons in the educational process is established by the SPO. Sci Studies Educ, 12, 46-58.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-07

Номер

Розділ

Статті