ДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • O. DANYSKO

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-146x.2022.29.264274

Ключові слова:

цифрова дидактика, формувальне оцінювання, змішане навчання, професійна підготовка, академічна самостійність, вчителі фізичної культури

Анотація

Розкрито сутність та емпірично узагальнено дидактичний потенціал формувального оцінювання як інструменту професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури в умовах змішаного навчання. Наголошується, що формувальне оцінювання є інтерактивним та неформальним оцінюванням рівня навчальних досягнень студентів за певними дескрипторами. Ключовими характеристиками такого оцінювання є те, що воно орієнтоване на здобувача освіти, проводиться під час навчального процесу, забезпечує зворотний зв’язок для діагностики, моніторингу і корегування процесів викладання та учіння з метою досягнення студентами запланованих результатів навчання. Метою використання формувального оцінювання у професійній освіті є формування наукової та рефлексивної активності та самостійності здобувачів, попередження та усунення прогалин у засвоєнні ними знань, умінь і навичок. Завдяки технологічності та ресусозбагаченості в змішаних курсах формувальне оцінювання надає автоматизований та неупереджений зворотний зв’язок, необхідний для покращення викладання і навчання, що дозволяє розглядати формувальне оцінювання як невід’ємний складник змішаного навчання, що дозволяє забезпечити якісну професійну підготовку майбутніх учителів. Визначено дидактичний потенціал формувального оцінювання у процесі професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури в умовах змішаного навчання: конструктивний та автоматизований зворотній зв’язок (як для викладача, так і для здобувача освіти); своєчасний і точний опис сильних і слабких позицій студента, а також пропозиції щодо подальшої діяльність, що підтримує розвиток студента; диференціація та адаптація процесу навчання до потреб здобувачів освіти, розвиток у них рефлексивно-оцінних навичок самоконтролю, самооцінювання та взаємооцінювання; формування академічної самостійності, здатності до усвідомленого навчального вибору та шляхів професійного вдосконалення; формування комунікативних компетенцій та навичок міжособистісного спілкування.

Посилання

Allal, L., & Lopez, L. M. (2005) Formative Assessment Of Learning: A Review Of Publications In French. OECD, 241-264. Retrieved from https://www.oecd.org/education/ceri/35337948.pdf

Bazhmina, Е. (2021). Formuvalne otsiniuvannia: tsili, umovy, pryntsypy ta struktura [Formative Assessment: Objectives, Conditions, Principles And Structure]. Visnyk Cherkaskoho natsionalnoho universytetu imeni Bohdana Khmelnytskoho. Pedahohichni nauky [Bulletin Of The Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Pedagogical Sciences] (4), 130-137. Retrieved from https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4048 [in Ukrainian].

Black, P., & Wiliam, D. (1998). Assessment and classroom learning. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 5 (1), 7-74. Retrieved from https://doi.org/10.1080/0969595980050102.

Bloom, B. S. (1969). Some theoretical issues relating to education evaluation. In RW Tyler, (Ed.), Educational Evaluation: New Role, New Means (pp. 26-50). Chicago, IL: University of Chicago Press.

Danysko, O. V., & Semenovska, L. A. (2018). Geneza ta suchasnyi zmist poniattia zmishanoho navchannia v zarubizhnii pedahohichnii teorii i praktytsi [Genesis and modern content of blended learning concept in foreign pedagogical theory and practice]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia [Information technologies and teaching aids], 65 (3), 1-11 [in Ukrainian].

Clark, I. (2010). Formative assessment: There is nothing so practical as a good theory. Australian Journal of Education, 54 (3), 341-352.

Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms (2005). OECD Policy Brief. Retrieved from https://www.oecd.org/education/ceri/35661078.pdf

Henseruk, H. R., & Martyniuk, S. V. (2020). Tsyfrovi tekhnolohii formuvalnoho otsiniuvannia. [Digital Technologies Of Formative Assessment]. Innovatsiina pedahohika [Innovative pedagogy], 30 (2), 155-158. Retrieved from https://doi.org/10.32843/2663- 6085/2020/30-2.31 [in Ukrainian].

Hill, R., Wong, J., & Thal, R. (2019). Formative assessment and its impact on student success, Nurse Educator, 44 (4). Retrieved from https://doi.org/10.1097/NNE.0000000000000530

Ismail, M., Ahmad, A., & Mohammad, J. et al. (2019). Using Kahoot! As a formative assessment tool in medical education: a phenomenological study. BMC Med Educ, 9, 230. Retrieved from https://doi.org/10.1186/s12909-019-1658-z

Lokshyna, O. (2009). Innovatsii v otsiniuvanni navchalnykh dosiahnen uchniv u krainakh Yevropeiskoho soiuzu [Innovation in the assessment of pupils' learning achievements in the European Union]. Studies in Comparative Education, 2. Retrieved from https://lib.iitta.gov.ua/7084/2/2009_2_11.pdf [in Ukrainian].

McLaughlin, T., & Yan, Z. (2017). Diverse delivery methods and strong psychological benefits: A review of online formative assessment. Journal of Computer Assisted Learning, 33, 562-574. Retrieved from https://doi.org/10.1111/jcal.12200

Morze, N. V., Barna, O. V., & Vember, V. P. (2013). Formuvalne otsiniuvannia: vid teorii do praktyky [Formative assessment: from theory to practice]. Informatyka ta informatsiini tekhnolohii v navchalnykh zakladakh [Informatics and information technology in educational institutions], 6, 45-57 [in Ukrainian].

Nicol, N., & Macfarlane-Dick, D. (2006) Formative Assessment and self regulated learning: a model and seven principles of good feedback practice. Studies in Higher Education, 31 (2), 199-218.

Prashanti, E., & Ramnarayan, K. (2019). Ten maxims of formative assessment. Advances in Physiology Education, 43 (2), 99-102. Retrieved from https://doi.org/10.1152/advan.00173.2018.

Scriven, M. (1967). The methodology of evaluation. In RW Tyler, RM Gagne, M Scriven, (Eds.), Perspectives of Curriculum Evaluation (pp. 39-83). Chicago, IL: Rand McNally.

Shapovalova, O. N., & Efremova, N. F. (2019). Didakticheskij potencial formirujushhego ocenivanija metapredmetnyh rezul'tatov shkol'nikov: rossijskij i zarubezhnyj opyt [The didactic potential of formative assessment of eta-disciplinary results of schoolchildren: Russian and foreign experience. World of Science]. Mir nauki. Pedagogika i psihologija Pedagogy and psychology], 6 (7), 1-12. Retrieved from https://mir-тauki.com/PDF/94PDMN619.pdf [in Russian].

Van der Vleuten, C., Sluijsmans, D., & Brinke, D. J. (2017). Competence-based Vocational and Professional Education, Technical and Vocational Education and Training: Issues, Concerns and Prospects, 23, 607-630. Retrieved from https://doi.org/10.1007/978-3-319-41713-4_28

Zelenska, L. D., & Mykhailenko, M. O. (2022). Pedahohichnyi instrumentarii orhanizatsii formuvalnoho otsiniuvannia v zakladakh zahalnoi serednoi osvity [Pedagogical Instrumentarium Of Organization Forming Evaluation In. Institutions Of General]. Naukovi zapysky. Pedahohichni nauky [The Science Notes. Pedagogical Sciences], 203, 11-18. Retrieved from https://doi.org/0.36550/2415-7988-2022-1-203-11-18 [in Ukrainian].

Zemlyаnskaya, E. N. (2015). Novye formy ocenivanija obrazovatel'nyh rezul'tatov studentov [New assessment forms of educational outcomes of students]. Psihologicheskaja nauka i obrazovanie [Psychological Science and Education], 7 (4), 103-114. Retrieved from https://doi.org/10.17759/psyedu.2015070410 [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-10

Номер

Розділ

Статті