ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА І КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ: ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ ТА ПРОВІДНІ СКЛАДНИКИ

Автор(и)

  • V. ONIPKO

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-146x.2022.29.264317

Ключові слова:

професійна культура, майбутні офіцери, система методичних, дослідницьких та технологічних компетентностей майбутніх офіцерів, військовий вищий заклад освіти

Анотація

У статті в руслі проблеми розбудови і зміцнення Збройних Сил і правоохоронних військових формувань України актуалізовано потребу обґрунтування розвитку професійної культури майбутніх офіцерів у військовому ЗВО, що володіють методичними, дослідницькими та технологічними компетентностями.

Метою статті в руслі розгляду особливостей реалізації провідних методологічних здобутків сучасної теорії та практики професійної підготовки й досягнень гуманітарних та психолого-педагогічних наук у військовій сфері визначено актуалізацію питання підвищення рівня професійної культури майбутніх офіцерів засобами формування таких її компонентів, як методична, дослідницька й, технологічна компетентність.

Поняття «професійна компетентність» тлумачено як підпорядковане поняттю «професійна культура» і таке, що базується на професійних інструментальних компетентностях майбутнього офіцера, які містять: когнітивний складник – розуміння та використання ідей і концепцій; методичний складник – усвідомлення та керівництво фаховим довкіллям, організація й оптимізація часу, а також уміння вибудовувати стратегії навчання, прийняття рішень та вирішення проблем; дослідницький складник – володіння спрямованими на вдосконалення й поліпшення знаннями, уміннями, навичками, готовністю та мотивацією до винахідницької роботи й упровадження її результатів; технологічний складник – здатності використовувати техніку, здібності та комп’ютерні навички інформаційного управління; комунікативний складник – лінгвістичні вміння й компетентності.

Посилання

Aleshchenko, V. I. (2014). Aktualni problemy formuvannia kultury sluzhbovykh vidnosyn u maibutnikh ofitseriv [Current issues of forming a culture of service relations in future officers]. Viiskova osvita [Military education], 1, 15-27. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/vios [in Ukrainian].

Bukhun, A. H. (2016). Hromadianska kompetentnist maibutnikh ofitseriv: doprofesiinyi etap rozvytku ta systema kompetentnostei [Civic competence of future officers: pre-professional stage of development and system of competencies]. In Pedahohika vyshchoi ta serednoi shkoly [Higher and secondary school pedagogy]: zb. nauk. prats (Is. 3 (49), pp. 209-220). Kryvyi Rih: VTs KDPU; Ais Prynt [in Ukrainian].

Chornyi, V. S. (2009). Viiskova orhanizatsiia Ukrainy: stanovlennia ta perspektyvy rozvytku [Military organization of Ukraine: formation and prospects of development]: monohrafiia. Nizhyn: Vydavnytstvo Aspekt-Polihraf [in Ukrainian].

Druzhilov, S. A. (2000). Psikhologicheskie problemy formirovaniya professionalizma i professionalnoy kultury spetsialista [Psychological problems of formation of professionalism and professional culture of a specialist]. Novokuznetsk: IPK [in Russian].

Khatuntseva, S. M. (2017). Formuvannia u maibutnikh uchyteliv hotovnosti do samovdoskonalennia u protsesi indyvidualizatsii profesiinoi pidhotovky [Formation of future teachers' readiness for self-improvement in the process of individualization of professional training]: monohrafiia. Kharkiv [in Ukrainian].

Kravchenko, L. (2020). Pravova kultura i kompetentnist osobystosti: spilne y vidminne v kulturolohichnomu ta kompetentnisnomu pidkhodakh [Legal culture and competence of the individual: common and different in culturological and competence approaches]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 4 (193), 29-34 [in Ukrainian].

Likhachev, D. S. (1994). Kultura kak tcelostnaia sreda [Culture as a holistic environment]. Novyi mir [New world], 8, 3-8 [in Russian].

Mykhailichenko, M. V., & Rudyk Ya. M. (2016). Osvitni tekhnolohii [Educational technologies]: navch. posib. Kyiv: TsP «KOMPRYNT» [in Ukrainian].

Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 14 veresnia 2020 roku «Pro Stratehiiu natsionalnoi bezpeky Ukrainy» [On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of September 14, 2020 "On the National Security Strategy of Ukraine"]: ukaz prezydenta №392/2020. Retrieved from https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037 [in Ukrainian].

Sakun, O. V., Sinko, O. H., & Danylevskyi, S. P. (2013). Neobkhidnist naukovo-doslidnoi diialnosti kursantiv pid chas navchannia u vyshchomu viiskovomu navchalnomu zakladi [The need for research activities of cadets while studying at a higher military educational institution]. Viiskova osvita [Military education], 1, 192-199. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vios_2013_1_24.pdf [in Ukrainian].

Stasiuka, V. V. (Ed.). (2012). Moralno-psykholohichne zabezpechennia u Zbroinykh Sylakh Ukrainy [Moral and psychological support in the Armed Forces of Ukraine]: pidruchnyk (P. 1). Kyiv: NUOU [in Ukrainian].

Vasyshchev, V. S. (2020). Teoretychni osnovy rozvytku zahalnopedahohichnoi kultury maibutnikh ofitseriv: pryntsypy i metody roboty z osobovym skladom [Theoretical bases of development of general pedagogical culture of future officers: principles and methods of work with personnel]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 1 (190), 23-28 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro Zbroini Syly Ukrainy» [Law of Ukraine "About the Defense Forces of Ukraine"]. (1992). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR) [Information of the Verkhovna Rada of Ukraine (VVR)], 9, st.108 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-10

Номер

Розділ

Статті