ПРОБЛЕМА ВІДБОРУ ТА СТРУКТУРИЗУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ПРИ НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Автор(и)

  • N. PONOMARENKO
  • V. PONOMARENKO
  • G. NEUSTROIEVA
  • G. TIMCHENKO

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-146x.2022.29.264346

Ключові слова:

навчальний матеріал, методичні принципи, відбір і структурування, дидактичні принципи, навчальний план, ефективність методів, технічні предмети

Анотація

У статті розглядаються науково обґрунтовані методи відбору та організації навчального матеріалу, враховуючи його дидактичну важливість, з урахуванням особливостей сприйняття, збереження та забування навчальної інформації студентами технічних спеціальностей, особливостей освітнього процесу вищої школи з точки зору впливу навчального матеріалу на формування професійних якостей майбутнього спеціаліста. У цій статті розглядаються такі теоретико-методичні питання відбору та структурування навчального матеріалу англійською мовою для розвитку навчальної діяльності студентів технічного ВНЗу у практиці викладання іноземної мови, а також основні вимоги до засвоєння знань з таких технічних предметів, як математика, коли мова викладання англійська. Діяльність майбутніх фахівців під час впровадження академічної мобільності залежить від змісту та характеру знань, які має надати їм вища школа. Серйозною причиною багатьох недоліків у підготовці фахівців є відсутність наукового обґрунтування вибору змісту освіти у ВНЗ. Наводяться загальні положення щодо аналізу різних варіантів розв'язання цієї задачі та робиться висновок, що кібернетичний підхід є найбільш оптимальним, оскільки дозволяє побудувати технологію підбору навчального матеріалу, що забезпечує безперервність навчання. Виклад процесу відбору та структурування навчального матеріалу доцільно розглядати як педагогічну технологію побудови навчального тезаурусу через опис його інформаційно-смислової структури. Такий підхід виявляє взаємодію між дидактичними принципами та параметрами, що характеризують смислове наповнення дескриптора навчального матеріалу. Аналіз з позицій дидактики інформаційно-смислового структурування навчального матеріалу дозволяє зробити висновок щодо необхідністі досліджень у цій галузі. У статті аналізуються погляди вчених на процес відбору та структурування навчального матеріалу як процес створення навчального тезаурусу. Структурування навчального матеріалу залежить насамперед від специфіки предмета, від функцій, які останній виконує в освіті, та від загального уявлення про побудову змісту освіти. Дано практичні рекомендації щодо відбору та структурування навчального матеріалу. Розроблено підходи до структурування навчального матеріалу, які не можуть бути механічно перенесені на всі навчальні предмети в однаковій повноті, та запропоновано подальше вивчення теорії та методики відбору та структурування навчального матеріалу.

Посилання

Deesri, A. (2002). Games in the ESL and EFL Class. The Internet TESL Journal, VIII, 9.

Denisenko, S. I. (2010). Reyting kak kompleksnoe sredstvo kontrolya uchebnoy deyatelnosti studentov. Innovatsii v obrazovanii, 1, 86-95.

Ersoz, A. (2000). Six Games for the EFL/ESL Classroo, The Internet TESL Journal, VI, 6.

Hong, L. (2002). Using Games in Teaching English to Young Learners. The Internet TESL Journal. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/320345809_Using_Games_to_teach_Young_Children_English_Language

Kolmos, Almos, Fleming, Fink, & Lone, Krogh. (2004). The Aalborg PBL model – Progress, Diversity and Challenges. Aalborg University Press.

Palomba, Catherine A., & Trudy, W. Banta. (2013). Assessment Essentials: Planning, Implementing, and Improving Assessment in Higher Education. San Francosco, Jossey-Bass.

Siveruk, A. I. (2015). Test v pedagogicheskih tehnologiyah. Shkolnyie tehnologii, 2, 63-169.

Zaytsev, V. (2012). Diagnostiko-tehnologicheskoe upravlenie protsessom obucheniya. Narodnoe obrazovanie, 8, 85-98.

Mendonca, P. (2016). Graphic facilitation, sketchnoting, journalism and «The Doodle Revolution»: New dimensions in comics scholarship. Studies in comics, 7 (1), 127-152 [in English].

Miahkova, O. (2020). Vykorystannia tekhnolohii skraibinhu i sketchnoutynhu v osvitnomu protsesi [Use of scribing and sketching technologies in the educational process.]. Neperervna profesiina osvita: teoriia i praktyka [Continuing professional education: theory and practice], 4, 90-95 [in Ukrainian].

Morhunova, N. S. (2019). Skraibinh yak innovatsiinyi sposib vizualizatsii informatsii u protsesi movnoi pidhotovky inozemnykh studentiv [Scribing as an innovative way of visualizing information in the process of language training of foreign students]. Innovatsiina pedahohika [Innovative pedagogy], 19 (2), 172-175 [in Ukrainian].

Osinska, V., Osinski, G., & Kwiatkowska, A. B. (2015). Visualization in Learning: Perception, Aesthetics, and Pragmatism. A. Ursyn (Ed.). Handbook of Research on Maximizing Cognitive Learning through Knowledge Visualization. Hershey: IGI Global, 381-414 [in English].

Sidorov, V. I. (2017). Prezentatsiina hrafika u protsesi kroskulturnoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv haluzi turyzmu [Presentation graphics in the process of cross-cultural training of future specialists in the field of tourism]. Kompiuter u shkoli ta simi [Computer at school and family], 6 (142), 15-21 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-10

Номер

Розділ

Статті