ОРИГІНАЛЬНІСТЬ І САМОБУТНІСТЬ ФІЛОСОФІЇ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

Автор(и)

  • P. SAUKH

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-146x.2022.30.270632

Ключові слова:

самобутність філософії, вічна філософія як премудрість, синкретизм, антеїзм, кордоцентризм, екзистенціальний мотив, духовно-сердечне буття

Анотація

У статті здійснено аналіз оцінки філософії Григорія Сковороди, яка не вписується у традиційний історико-філософський образ, заснований на способі філософствування західноєвропейської філософії Нового часу. Визначено причини різних, часто взаємовиключних, версій інтерпретації філософії українського мислителя. Доведено, що філософія Г. Сковороди є унікальним прикладом синкретизму самобутньої філософської системи і його власної життєвої позиції. В основі сковородинівського світорозуміння лежить “вічна філософія”, як премудрість. Бажанням Г. Сковороди було не відкриття якихось нових принципів чи побудова оригінальної, в чомусь істотно відмінної від усіх інших філософської системи, а прилучення до вищих істин буття для практичного втілення їх у повсякденному житті. Показано, що філософія Г. Сковороди відкриває перед нами цілісне бачення й сприйняття усього сущого, чого бракує не лише сучасним людям, а й сучасній “професійній філософії”. Розкрита сила і значення самобутнього творчого спадку мислителя для української філософії в контексті ідей антеїзму, кордоцентризму та глибоких екзистенціальних мотивів.

Посилання

Chyzhevskyi, D. (2005). Narysy z istorii filosofii na Ukraini. Filosofski tvory u chotyrokh tomakh [Essays on the history of philosophy in Ukraine. Philosophical works in four volumes] (Vol. 1). Kyiv: Smoloskyp [in Ukrainian].

Horskyi, V. S. (1996). Istoriia ukrainskoi filosofii [History of Ukrainian philosophy]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Huzhva, O. P. (2012). “Vichna filosofiia” yak oriientyr u skovorodynivskomu svitohliadi ["Eternal philosophy" as a reference point in the worldview of Pannadyniv]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. H. S. Skovorody [Bulletin of Kharkiv National Pedagogical University named after H. S. Skovorody], 39, 34-49. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Khnpu_filos [in Ukrainian].

Karivets, I. (2016). Metafilosofiia Hryhoriia Skovorody [Metaphilosophy of Grigory Skovoroda]. Humanitarian vision, 2, 1, 87-90. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/ UJRN/hv–2016–2–1–15 [in Ukrainian].

Kraliuk, P. M. (2013). Istoriia filosofii Ukrainy [History of Ukrainian philosophy]: navchalnyi posibnyk. Ostroh: Vyd-vo Nats. un-tu «Ostrozka akademiia» [in Ukrainian].

Petrushenko, V. L. (2009). Filosofiia [Philosophy]: pidruchnyk. Lviv: “Mahnoliia 2006” [in Ukrainian].

Shevchenko, V. I. (1993). Kontseptsiia piznannia v ukrainskii filosofii [The concept of knowledge in Ukrainian philosophy]: kurs lektsii. Kyiv [in Ukrainian].

Skovoroda, H. (1983). Virshi. Pisni. Baiky. Dialohy. Traktaty. Prytchi. Prozovi pereklady. Lysty [Poems. Songs Fables Dialogues. Treatises. Parables Prose translations. Letters]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Skovoroda, H. (1961). Tvory u dvokh tomakh [Works in two volumes] (Vol. 2). Kyiv [in Ukrainian].

Yosypenko, S. L. Filosofyia Hryhoryia Skovorody: problemu, napravlenyia y ystoryia yssledovanye [Philosophy of Grigory Skovoroda: problems, directions and history of research]. Retrieved from http://www. runivers.ru/philosophy/logosphere/366422 [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-28

Номер

Розділ

Статті