СУТНІСТЬ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ У ПЕДАГОГІЧНИХ ПОГЛЯДАХ Г. ВАЩЕНКА

Автор(и)

  • L. PETRENKO

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-146x.2022.30.270664

Ключові слова:

Г. Ващенко, духовність, мораль, духовно-моральне виховання, християнство, національний виховний ідеал

Анотація

Проведене дослідження комплексу наукових праць дало можливість зробити висновок про те, що у формуванні духовно-моральних традицій у молоді Г. Ващенко велику роль відводив християнській вірі. Служіння Богу і суспільству Г. Ващенко вбачав як шлях руху особистості до оволодіння найкращими рисами, які уособлює національний виховний ідеал – це становить мету виховання української молоді. Виходячи з поставленої мети, формулюємо завдання духовно-морального виховання особистості як усвідомлення духовно-моральних цінностей і формування найкращих моральних норм, які спрямовують діяльність особистості до високої мети: правдивості, стриманості, почуття морального обов’язку, дисциплінованості й організованості, чесності й принциповості, життєрадісності й бадьорості, працьовитості, статевої стриманості, пошани до батьків і старших. Засновуючись на поглядах ученого щодо визначення мети виховання як основного питання педагогіки, вона усвідомлюється як спрямування психічних, духовних, моральних якостей до оволодіння кращими зразками виховного ідеалу, то вони й визначають зміст виховного і навчального процесу, його форми, організацію життя дітей.

Відтак, можна впевнено стверджувати, що підсумовуючи завдання з’ясування місця духовності й моралі як основи національних поглядів у доробку Г. Ващенка, доходимо висновків про те, що основою педагогічних поглядів є : 1) його педагогічна концепція духовно-морального виховання й освіти української молоді; 2) фундаментальним чинником української духовності і моральності, головною і могутньою виховною силою впливу на українську молодь, український народ загалом він вважає християнство, його духовні цінності й моральні норми та культурні досягнення; головним джерелом духовності є віра в Бога; 3) український виховний ідеал, зцементований національною ідеєю, яка є стратегічною в національній системі освіти і виховання молоді, вміщує духовно-моральні константи; 4) національна ідея має бути чітко сформульованою та відігравати роль консолідуючої, об’єднуючої сили для нації в ім’я «служіння якійсь високій ідеї: Батьківщині, правді, красі»; 5) серцевиною концепції духовно-морального виховання виступає спрямованість навчально-виховного процесу на усвідомлення потреби людини досягти досконалості, взірця – українського виховного ідеалу; як феномен суспільної свідомості національна ідея в своїй основі має спиратися на загальнолюдські, національні цінності: національну свідомість, національну гідність, національні традиції, звичаї, вірування.

Посилання

Antonova, O. Ye. (2015). Pedahohichni tekhnolohii ta yikh klasyfikatsiia yak naukova problema [Pedagogical technologies and their classification as a scientific problem]. In T. V. Filimonova (Comp.), Suchasni tekhnolohii v osviti [Modern technologies in education] (P. 1: Suchasni tekhnolohii navchannia, is. 2, pp. 8-15). Kyiv [in Ukrainian].

Bekh, I. (2019). Komponentna tekhnolohiia skhodzhennia zrostaiuchoi osobystosti do dukhovnykh tsinnostei [Component technology of the ascent of a growing personality to spiritual values]. In Y. Kevishas, O. M. Otych (Comps.), Horyzont dukhovnosti vykhovannia [The horizon of the spirituality of education] (pp. 39-54). Vilnius: Zuvedra [in Ukrainian].

Honcharenko, S. (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical dictionary]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Kremen, V. H. (Ed.). (2008). Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of education]. Kyiv: Yurinkom-Inter [in Ukrainian].

Pashchenko, V. O. (1998). A. Makarenko. Relihiia. Tserkva. Novyi pidkhid do staroi problemy [A. Makarenko. Religion. Church. A new approach to an old problem]. Pedahohika i psykholohiia [Pedagogy and psychology], 1, 137-146 [in Ukrainian].

Petrenko, L. M. (2020). Hryhorii Vashchenko: dukhovno-moralne vykhovannia ta osvita molodi [Hryhoriy Vashchenko: spiritual and moral upbringing and education of youth]. Poltava: PNPU [in Ukrainian].

Semenova A. V. (Ed.). (2006). Slovnyk-dovidnyk z profesiinoi pedahohiky [Dictionary-handbook on professional pedagogy]. Odesa: Palmira [in Ukrainian].

Vashchenko, H. (1957). Vykhovannia voli i kharakteru [Education of will and character] (P. 2: Pedahohichna). Boffalo; Miunkhen: Vyd-vo Spilky Ukrainskoi Molodi [in Ukrainian].

Vashchenko, H. (1999). Vykhovannia voli i kharakteru [Education of will and character]. Kyiv: Shkola [in Ukrainian].

Vashchenko, H. (1994). Vykhovnyi ideal [Educational ideal] (Vol. 1). Poltava: Poltav. Visnyk [in Ukrainian].

Vashchenko, H. (2003). Zavdannia natsionalnoho vykhovannia ukrainskoi molodi [The task of national education of Ukrainian youth]. In Tvory [Writings] (Vol. 5: Khvoroby v haluzi natsionalnoi pam’iati, pp. 170-176.). Kyiv: Shkoliar-Fada LTD [in Ukrainian].

Vashchenko, H. (1997). Zahalni metody navchannia [General teaching methods]. Kyiv: UVS [in Ukrainian].

Vashchenko, H. (1995). Tradytsiinyi ukrainskii ideal liudyny v konteksti narodnoi poezii ta literatury [The traditional Ukrainian ideal of man in the context of folk poetry and literature]. Narodna tvorchist ta etnohrafiia [Folk creativity and ethnography], 2/3, 63-79 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-28

Номер

Розділ

Статті