ПЕДАГОГІЧНІ ПРИНЦИПИ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПРАКТИК ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 МЕНЕДЖМЕНТ

Автор(и)

  • N. PIVOVAR
  • I. BABENKO

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-146x.2022.30.270667

Ключові слова:

виробнича управлінсько-дослідницька практика, управління персоналом освітнього закладу, традиційний та проєктний менеджмент

Анотація

У статті розглядаються питання пов’язані з організацією та змістовим наповненням виробничої управлінсько-дослідницької практики, підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» Галузі знань 07 Управління та адміністрування Спеціальності 073 Менеджмент Освітньої програми «Менеджмент (Управління навчальним закладом)».

Пропонований матеріал є експериментальним дослідження за темою «Педагогічні основи діяльності з управління персоналом освітнього закладу (на прикладі  комунального закладу «Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 Кам’янської міської ради Дніпропетровської обл.)», на основі якого була написана магістранткою Вовчанською І.С. кваліфікаційна робота за темою «Педагогічні аспекти управління людськими ресурсами».

Посилання

Birta, H. O., & Burhu Yu. H. (2014). Metodolohiia i orhanizatsiia naukovykh doslidzhen [Methodology and organization of scientific research]: navch. posib. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].

Doronina, M. S. (Comp.). (2005). Tekhnolohiia naukovykh doslidzhen (skhemy ta pryklady) [Technology of scientific research (schemes and examples)]: navch. posib. Kharkiv: VD INZhEK [in Ukrainian].

Pyvovar, N. M. (2020). Naskrizna prohrama praktyk [End-to-end internship program]. Poltava: PNPU imeni V. H. Korolenka [in Ukrainian].

Pyvovar, N. M., & Babenko, I. V. (2022). Metodychni rekomendatsii z vyrobnychoi upravlinsko-doslidnytskoi praktyky pidhotovky zdobuvachiv osvitnoho stupenia «mahistr» [Methodological recommendations for the production management and research practice of training of the holders of the educational degree "master's"]: haluz znan 07 Upravlinnia ta administruvannia Spetsialnist 073 Menedzhment, Osvitnia prohrama «Menedzhment (Upravlinnia navchalnym zakladom)». Poltava: PNPU imeni V. H. Korolenka [in Ukrainian].

Tsekhmistrov, H. S. (2003). Osnovy naukovykh doslidzhen [Basics of the scientific research]: navch. posib. Kyiv: VD «Slovo» [in Ukrainian].

Sheiko, V. M., & Kushnarenko, N. M. (2002). Orhanizatsiia ta metodyka naukovo-doslidnytskoi diialnosti [Organization and methodology of scientific research activity]. Kyiv: Znannia-Pres [in Ukrainian].

Vovchanska, I. S. (2021). Pedahohichni aspekty upravlinnia liudskymy resursamy [Pedagogical aspects of human resources management]: kvalifikatsiina robota na zdobuttia osvitnoho zvannia «Mahistr». Poltava: PNPU imeni V. H. Korolenka [in Ukrainian].

Yurynets, V. Ye. (2011). Metodolohiia naukovykh doslidzhen [Methodology of scientific research]: navch. posib. Lviv: LNU im. I. Franka [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-28

Номер

Розділ

Статті