ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ STEM-ОСВІТИ УЧНІВ

Автор(и)

  • M. PIDDIACHYI

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-146x.2022.30.270669

Ключові слова:

STEM-освіта, адаптація, індивідуалізація, інтеграція, ключові діяльності, особистість, продуктивна діяльність, психологічний досвід, свідомість, соціально-професійний розвиток, технології

Анотація

STEM-освіта є низкою послідовно розташованих програм навчання для учнів з метою їхньої підготовки до продуктивної діяльності та освіти шляхом формування рівнів компетентностей, достатніх для продуктивної діяльності. Вона охоплює природничі науки, технології, технічну творчість, математику та спрямована на підготовку майбутніхфахівців для забезпечення галузевого розвитку. Впровадження STEM-освіти та розвиток у особистості здібностей і задатків до дослідницької й аналітичної роботи, експериментування та критичного мислення в умовах використання новітніх технологій дозволить підвищити ВВП України за рахунок створення підґрунтя для формування високої доданої вартості у продукті праці.

Одним із ключових завдань STEM-освіти є забезпечення виходу особистості учня на новий рівень розвитку завдяки сформованості якостей і цінностей з метою цілеспрямованої реалізації власних і суспільно значущих цілей. Реалізація творчого потенціалу, здібностей і задатків у цьому процесі сприяє формуванню багатогранності психологічного і соціально-професійного досвіду.

У результаті психологічної діяльності учня, запропонованій у процесі STEM-освіти, мають гармонізуватися компетентності за складовими психологічної сфери: когнітивна (знаннєва); операційно-технологічна (діяльнісна); мотиваційна (емоційна); етична; соціальна; поведінкова. Це дасть можливість учням на етапах адаптації, індивідуалізації та інтеграції виходити  на самодостатній рівень автономності й конкурентоспроможності за рахунок запропонованого алгоритму ключових діяльностей.

Посилання

Bekh, I. D. (2020). Mizhvikovi peretvorennia i tsinnisni hradatsii osobystosti, shcho zrostaie [Inter-age transformations and value gradations of the growing personality.]. Metodyst [Methodist], 11/12, 64-77 [in Ukrainian].

Honcharenko, S. U. (2012). Pedahohichni zakony, zakonomirnosti, pryntsypy. Suchasne tlumachennia [Pedagogical laws, regularities, principles. Modern interpretation]. Rivne: Volyn amulets [in Ukrainian].

Piddiachyi, V. (2016). Metodyka samorozvytku anhlomovnoi kompetentnosti maibutnoho pedahoha v konteksti yevropeiskykh [The method of self-development of the future teacher's English language competence in the European context]. Molod i rynok [Youth and the market], 10, 65-69 [in Ukrainian].

Piddiachyi, V. (2021). Sutnist i zmist andrahohichnoi kompetentnosti pedahohiv [The essence and content of andragogic competence of teachers]. Molod i rynok [Youth and the market], 10 (196), 29-35 [in Ukrainian].

Piddiachyi, M. I. (2016). Osvita i nauka Ukrainy u vymiri hromadianskykh suspilstv: sotsialno-profesiina oriientatsiia [Education and science of Ukraine in the dimension of civil societies: socio-professional orientation]. Neperervna profesiina osvita: teoriia i praktyka [Continuing professional education: theory and practice], 3/4 (48/49), 59-65. Retrieved from http://npo.kubg.edu.ua/article/download/182325/182219 [in Ukrainian].

Piddiachyi, M. I. (2006). Istorychni peredumovy ta teoretychni zasady proforiientatsii shkoliariv [Historical prerequisites and theoretical foundations of career guidance of schoolchildren]. Pedahohika i psykholohiia [Pedagogy and psychology], 3 (52), 29-36. Retrieved from https://lib.iitta.gov.ua/8170/ [in Ukrainian].

Piddiachyi, M. I. (2011). Sotsialno-profesiina oriientatsiia uchniv yak napriam u pidruchnykotvorenni [Socio-professional orientation of students as a direction in textbook creation]. In Problemy suchasnoho pidruchnyka [Problems of the modern textbook] (Vol. 11, pp. 80-89) Kyiv: Ped. Opinion. Retrieved from https://lib.iitta.gov.ua/5143/ [in Ukrainian].

Piddiachyi, M. I. (2016). Doprofesiina pidhotovka starshoklasnykiv v konteksti sotsialno-profesiinoi oriientatsii [Pre-professional training of high school students in the context of socio-professional orientation]. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal [Ukrainian Pedagogical Journal], 4, 79-85 [in Ukrainian].

Teoretyko-metodolohichni zasady informatyzatsii osvity ta praktychna realizatsiia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii v osvitnii sferi Ukrainy [Theoretical and methodological principles of informatization of education and practical implementation of information and communication technologies in the educational sphere of Ukraine]: monohrafiia. (2019). Kyiv: Comprint [in Ukrainian].

Ziaziun, I. A. (2015). Suhelostolohichna pryroda psykholohichnoho dosvidu osobystosti [Sugelostological nature of the psychological experience of the individual]. Psykholohiia i osobystist [Psychology and personality], 1 (7), 10-28 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-28

Номер

Розділ

Статті