РОЛЬ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНО-ЗОРІЄНТОВАНОЇ КОМУНІКАЦІЇ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ПРАВА: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

Автор(и)

  • R. SHRAMKO
  • M. RAKHNO
  • V. MOKLIAK
  • O. MOKLIAK

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-146x.2022.30.270682

Ключові слова:

самооцінювання, багатомовна комунікативна парадигма, бакалавр із права, іншомовна комунікативна компетентність, освітньо-професійна програма

Анотація

У статті окреслено роль іншомовної комунікативної компетентності у підготовці сучасного бакалавра з права. Уточнено, що впровадження дисциплін іншомовної підготовки посилює мотивацію здобувача освіти до опанування курсів із фахової підготовки, тим самим употужнюючи його конкурентоздатність на міжнародному ринку праці. Схарактеризовано, що формування комунікативної компетентності передбачає на сучасному етапі реформування системи вищої освіти України тісний взаємозв’язок з іншими компетентностями гуманітарного спрямування: лінгвосоціокультурною, прагматичною та міжкультурною, – комплексне оперування якими забезпечує безперешкодну взаємодію з представниками інших культур та етносів у багатомовному освітньому й професійному середовищі.

Вагомою також є роль іноземної мови під час роботи фахівця з права в межах України, оскільки передбачає надання фахових консультацій чи юридичний супровід іноземців у межах правового поля українського законодавства. На європейському чи світовому зрізі йдеться про участь у міжнародних комісіях, місіях спостереження за дотриманням прав українських громадян за кордоном тощо. В академічному навчальному й науковому середовищі з галузі права знання з іноземної мови та вміння провадити фахову комунікацію стануть у нагоді під час оформлення результатів наукової діяльності (тези, стаття, монографія, посібник), а також для підготовки власної доповіді-виступу перед науковою спільнотою.

Окреслено, що усталення такої компетентності потрібне насамперед для фахової повсякденної комунікації (термінологічний апарат, лексикографічні джерела, опрацювання текстових масивів), підвищення кваліфікації чи стажування за кордоном.

З’ясовано, що вдосконалення цієї компетентності в межах освітньо-професійної програми залежить як від курсів загальної мовної підготовки, так і дисциплін, що мають справу з власне іноземною мовою (практика мовлення, академічний дискурс та ін.).

Посилання

Hirotani, M., & Fujii, K. (2019). Learning proverbs through telecollaboration with Japanese native speakers: facilitating L2 learners’ intercultural communicative competence. Asian-Pacific Journal of Second and Foreign Language Education, 4 (1). DOI: 10.1186/s40862-019-0067-5.

Judy, T., Putnam, M. T., & Rothman, J. (2018). When Bilingualism is the Common Factor: Switch Reference at the Junction of Competence and Performance in Both Second Language and Heritage Language Performance. Journal of Language Contact, 11, 590-616. DOI: 10.1163/19552629-01103008.

Kang, Hyun-Sook, & Pacheco, M. B. (2020). Translingual competence and study abroad: shifts in sojourners’ approaches to second language learning. Language and Education. DOI: 10.1080/09500782.2020.1775246.

Kanwit, M., & Geeslin, K. L. (2020). Sociolinguistic Competence and Interpreting Variable Structures in a Second Language. Studies in Second Language Acquisition, january 08, 1-25. DOI: 10.1017/S0272263119000718.

Khany, R., Aliakbari, M., & Mohammadi, S. (2019). A model of rhetorical markers competence in writing academic research articles: a qualitative meta-synthesis. Asian-Pacific Journal of Second and Foreign Language Education, 4 (1). DOI: 10.1186/s40862-018-0064-0.

Lantz-Andersson, A. (2017). Language play in a second language: Social media as contexts for emerging Sociopragmatic competence. Education and Information Technologies, 23 (2), 705-724. DOI: 10.1007/s10639-017-9631-0.

Li, Zhou, Yiheng, Xi, & Katja, Lochtman. (2020). The relationship between second language competence and willingness to communicate: the moderating effect of foreign language anxiety. Journal of Multilingual and Multicultural Development. DOI: 10.1080/01434632.2020.1801697.

Pinto-Llorente, A. M., Sánchez-Gómez, M. C., García-Peñalvo, F. J., & Casillas-Martín, S. (2017). Students’ perceptions and attitudes towards asynchronous technological tools in blended-learning training to improve grammatical competence in English as a second language. Computers in Human Behavior, 72, 632-643. DOI: 10.1016/j.chb.2016.05.071.

Rong, X. (2017). Combining transformative generative grammar and systemic functional grammar: Linguistic competence, syntax and second language acquisition. International Journal of English and Literature, 8 (4), 37-42. DOI: 10.5897/ijel2017.1050.

Skogmyr, M. K. (2022). The Development of L2 Interactional Competence: A Multimodal Study of Complaining in French Interactions. New York: Routledge.

Skogmyr, M. K., & Balaman, U. (2018). Second language interactional competence and its development: An overview of conversation analytic research on interactional change over time. Language and Linguistics Compass, 12 (8). DOI: 10.1111/lnc3.12285.

Tao, H., Salaberry, M. R., Yeh, M., & Burch, A. R. (2018). Using authentic spoken language across all levels of language teaching: Developing discourse and interactional competence. Chinese as a Second Language Research, 7 (1), 1-13. DOI: 10.1515/caslar-2018-0001.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-28

Номер

Розділ

Статті