ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «НОРМУВАННЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ» ЯК ОСНОВА ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ 101 ЕКОЛОГІЯ

Автор(и)

  • M. DIACHENKO-BOHUN
  • V. SOSNOVA

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-146x.2023.31.283240

Ключові слова:

антропогенне навантаження, людська діяльність, забруднення, екологiя, клімат, викиди, вiдходи, екосистема, здоров'я, сталий розвиток

Анотація

Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище є важливою проблемою в сучасному світі, оскільки людська дiяльність суттєво впливає на природу і може призвести до серйозних екологiчних проблем. Для того, щоб зменшити негативний вплив на довкiлля, необхідно встановлювати норми та обмеження на рівень антропогенного навантаження, що грає важливу роль у забезпеченнi сталого розвитку та збереженні природних ресурсів. Використання стандартів якості повiтря, води та ґрунту дозволяє забезпечити безпеку та здоров’я населення, зберегти біорізноманітність та природнi екосистеми та зменшити вплив людської дiяльності на клімат.

Для студентів-екологів важливо знати принципи та методи нормування антропогенного навантаження, а також розумiти, які види діяльності можуть мати негативний вплив на довкілля та як цей вплив можна зменшити. Вони повиннi бути знайомі зі стандартами якості повiтря, води та грунту, а також знати, як вимiрювати та контролювати рівень забруднення. Крім того, студентам-екологам необхiдно розуміти, що нормування антропогенного навантаження є лише одним із способiв зменшення негативного впливу людської дiяльності на довкілля.

Посилання

Dzhyhyrei, V. S., Storozhuk, V. M., & Yatsiuk, R. A. (2004). Osnovy ekolohii ta okhorona navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha [Basics of ecology and environmental protection]: navchalnyi posibnyk. Lviv: Afisha [in Ukrainian].

Maksymenko, N. V., Vladymyrova, O. H., Shevchenko, A. Yu., & Kochanov, Ye. O. (2016). Normuvannia antropohennohonavantazhennia na navkolyshnie seredovyshche [Standardization of anthropogenic load on the environment]: pidruchnyk dlia studentiv vyshchikh navchalnykh zakladakh. Kharkiv: KhNU imeni V. N. Karazina [in Ukrainian].

Orfanova, M. M. (2021). Normuvannia antropohennoho navantazhennia na pryrodne seredovyshche [Normalization of anthropogenic load on the natural environment]: konspekt lektsii. Ivano-Frankivsk: IFNTUNH [in Ukrainian].

Petruk, V. H., Vasylkivskyi, I. V., Ishchenko, V. A., Petruk, R. V., & Turchyk, P. M. (2013). Normuvannia antropohennoho navantazhennia na navkolyshnie seredovyshche [Normalization of anthropogenic load on the environment]. (P. 1: Normuvannia inhrediientnoho zabrudnennia): navchalnyi posibnyk. Vinnytsia: VNTU [in Ukrainian].

Vladymyrova, O. H., & Sapko, O. Yu. (2022). Normuvannia antropohennoho navantazhennia na okremi skladovi dovkillia [Normalization of anthropogenic load on individual components of the environment]: navchalnyi posibnyk dlia zdobuvachiv vyshchoi osvity spetsialnosti 101 «Ekolohiia». Odesa: Odeskyi derzhavnyi ekolohichnyi universytet [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-07

Номер

Розділ

Статті