ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ПРИРОДНИЧІ НАУКИ)» В ПОЛТАВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

  • L. HOMLIA
  • M. DIACHENKO-BOHUN
  • T. SHKURA
  • V. ROKOTIANSKA
  • O. ORLOVSKYI
  • V. SAHAIDAK

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-146x.2023.32.292620

Ключові слова:

якість освіти, освіта в ПНПУ імені В. Г. Короленка, освітня програма, вища природнича освіта, природничі науки, інтегрований курс, Нова українська школа

Анотація

У статті розглянуто стан вищої природничої освіти в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка. Проаналізовано наукові напрацювання у межах досліджуваної проблеми. Висвітлено особливості формування бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти за спеціальністю 015.15 «Середня освіта (Природничі науки)». Проаналізовано ключові аспекти забезпечення процесу якісної підготовки фахівців природничих дисциплін. З’ясовано що природничі науки є провідною спеціальністю для вступників, а ПНПУ імені В. Г. Короленка – єдиний навчальний заклад на Полтавщині, що реалізує навчання за ОП «Середня освіта (Природничі науки)». Під час викладання на даній ОП застосовуються сучасні дидактичні інструменти й різні форми педагогічної взаємодії, необхідні для розв’язання комплексних проблем у професійній діяльності. Аудиторні заняття студентів проводяться у спеціалізованих кабінетах з дотриманням правил безпеки. Студенти поєднують навчання до дослідженнями, беруть участь у роботі наукових та науково-практичних конференцій, мають право на академічну мобільність, є постійними учасниками екскурсій. Підготовка здобувачів освіти забезпечується фінансовими, матеріально-технічними ресурсами та навчально-методичним забезпеченням. Основним джерелом інформаційного забезпечення освітнього процесу та наукової діяльності здобувачів є бібліотека імені М.А.Жовтобрюха ПНПУ імені В. Г. Короленка. Учасники освітнього процесу мають вільний доступ до міжнародних наукометричних баз даних. Безпечність освітнього середовища ПНПУ імені В. Г. Короленка забезпечується діяльністю підрозділів Університету: служба охорони праці, штаб цивільного захисту, господарська частина, психологічна та юридична служби, а цікаве студентське життя забезпечує студентське самоврядування - «Студентська рада ПНПУ імені В. Г. Короленка». У статті також наведено перспективи покращення освітнього процесу у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка.

Посилання

Novykova, N. I. (2016). Shkilna biolohichna osvita v Ukraini: vytoky u suchasna praktyka [School biology education in Ukraine: origins in modern practice]. Lviv [in Ukrainian].

Perelik haluzei znan i spetsialnostei, za yakymy zdiisniuietsia pidhotovka zdobuvachiv vyshchoi osvity [List of fields of knowledge and specialties for which higher education applicants are trained]: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy (2015, 29 kvitnia). Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF [in Ukrainian].

Pro nadannia hryfu MON navchalnym prohramam dlia uchniv 10-11 klasiv zakladiv zahalnoi serednoi osvity”, dodatok: "Pryrodnychi nauky» 10-11 klas. Intehrovanyi kurs. (avt. kolektyv pid ker. Zasiekinoi T. M.) [On the approval of the Ministry of Education and Science of Ukraine to educational programs for students of grades 10-11 of general secondary education institutions", appendix: "Natural sciences" grade 10-11. Integrated course. (author team under the direction of T. M. Zasiekina)]: nakaz № 1407 (2017, zhovt.23). Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv [in Ukrainian].

Pro provedennia eksperymentu vseukrainskoho rivnia "Rozroblennia i vprovadzhennia navchalno-metodychnoho zabezpechennia intehrovanoho kursu "Pryrodnychi nauky» dlia 10-11 klasiv zakladiv zahalnoi serednoi osvity" na serpen 2018 – zhovten 2022 roky” [About conducting the all-Ukrainian level experiment "Development and implementation of educational and methodological support of the integrated course "Natural sciences" for 10-11 grades of general secondary education institutions" for August 2018 - October 2022"]: nakaz №863 (2018, serp, 08). Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-provedennya-eksperimentu-vseukrayinskogo-rivnya-rozroblennya-i-vprovadzhennya-navchalno-metodichnogo-zabezpechennya-integrovanogo-kursu-prirodnichi-nauki-dlya-10-11-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-08

Номер

Розділ

Статті