АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГОВИХ ЗАХОДІВ З ЯКОСТІ ОСВІТИ В ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Автор(и)

  • I. KARAPUZOVA
  • O. ZHDANOVA-NEDILKO

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-146x.2023.32.292657

Ключові слова:

якість освіти, моніторинг якості освіти, об’єктивність моніторингу, принципи здійснення моніторингових заходів, заклад вищої педагогічної освіти, освітнє середовище ЗВО

Анотація

Розкривається сутність явища моніторингу якості освіти, простежуються особливості його здійснення у ЗВО на прикладі внутрішнього та зовнішнього моніторингу в ПНПУ імені В.Г. Короленка згідно з загальними цілями стратегічних пріоритетів розвитку закладу.

Акцентується увага на принципах моніторингу якості освіти, обґрунтовується необхідність розробки для ЗВО, наряду із загальними, локальних принципів, що відображають специфіку цих закладів і професійних компетентностей, які ними формуються.

Посилання

Annienkova, I. A. (2010). Monitorynh yakosti osvity u VNZ [Monitoring the quality of education in universities]. Retrieved from http://e-learning.onu.edu.ua/stati/pedagog-ka-visho-shkoli/an-nkova-p-mon-toring-jakost-osv-ti-u-vnz.html [in Ukrainian].

Bobak, N. V., Martyniuk, O. V., & Marochko, N. M. Monitorynh yakosti osvity: mizhnarodnyi dosvid [Monitoring the quality of education: international experience]. Retrieved from https://www.ippo.if.ua/files/%D0%86%D0%9C/MON/Bobak.pdf [in Ukrainian].

Hyrylovska, I. V. (2021) Teoretychni i metodychni osnovy monitorynhu yakosti profesiinoi pidhotovky maibutnikh kvalifikovanykh robitnykiv [Theoretical and methodical bases of monitoring the quality of professional training of future skilled workers]. (D diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Lukina, T. O. (2021). Monitorynh yakosti osvity [Monitoring the quality of education]. In V. H. Kremen (Ed.), Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of education] (pp. 588-589). Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].

Oseredchuk, O. Pryntsypy monitorynhu yakosti vyshchoi osvity [Principles of monitoring the quality of higher education]. Retrieved from https://pedscience.sspu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/04/19-2.pdf [in Ukrainian].

Polozhennia pro systemu vnutrishnoho zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity PNPU imeni V. H. Korolenka [Regulations on the system of internal quality assurance of higher education of V.G. Korolenko PNPU]. Retrieved from http://pnpu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/06/polozhennya-pro-sistemu-vnutrishnogo-zabezpechennya-yakosti-vishho%D1%97-osviti.pdf.pdf [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Poriadku provedennia monitorynhu yakosti osvity [About the approval of the Procedure for monitoring the quality of education]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0154-20#Text [in Ukrainian].

Solovei, Yu. O. (Comp.). (2019). Monitorynh yakosti doshkilnoi osvity [Monitoring the quality of preschool education]: navchalno-metodychnyi posibnyk. Cherkasy [in Ukrainian].

Slovnyk [Dictionary]. Retrieved from https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3 [in Ukrainian].

Zakon pro vyshchu osvitu [Law on higher education]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-08

Номер

Розділ

Статті