МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ

Автор(и)

  • L. MARTYNEC

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-146x.2023.32.292665

Ключові слова:

методологія, підхід, професійний розвиток, вчитель, освітнє середовище

Анотація

У статті підкреслюється, що методологічною основою будь-якого науково-педагогічного дослідження є категоріальний апарат філософії. Цілком очевидно, що розробка такої фундаментальної проблеми, як забезпечення комплексних умов розвитку професійної діяльності вчителя, неминуче звертається до методологічного потенціалу цієї науки та застосування її евристичних можливостей у контексті дослідження даної проблеми. , які ми розглядали в попередніх підрозділах.

Визначено, що науковці робили багато спроб визначити поняття методологічного підходу. Водночас бракує однозначних трактувань, а відповідно й розуміння того, що таке методологічний підхід. Поняття «методологічний підхід» є загальновживаним у науковому обігу, однак його зміст і місце в системі інших визначень досі залишається невизначеним. Підкреслено, що в науковій літературі з методики педагогіки існують різні погляди на тлумачення поняття «підхід». У статті дається визначення поняття «методологічний підхід».

У статті розглядаються основні методологічні підходи до управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів. Результати дослідження дали змогу виокремити ті методологічні підходи, які найбільше відповідають процесу управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів у закладі загальної середньої освіти. Серед них – системний, особистісно орієнтований, компетентнісний, діяльнісний, середовищний, культурологічний, синергетичний, акмеологічний, андрогогічний, аксіологічний, технологічний, кваліметричний, діагностичний. Названі підходи не суперечать один одному, а, навпаки, узаємодоповнюють один одного, що забезпечує вибір тактики наукового дослідження, яка пов’язана з розробленням системи управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів у закладі загальної середньої освіти.

Посилання

Bielikova, Yu. A. (2013). Naukova katehoriia «profesiinyi samorozvytok»: aspekty analizu v istorychnii retrospektyvi [Scientific category "professional self-development": aspects of analysis in historical retrospect]. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. Pedahohichni nauky [Bulletin of Zaporizhzhya National University. Pedagogical sciences], 3, 15-19 [in Ukrainian].

Halus, O. M. (2010). Naukovi pidkhody shchodo profesiinoi pidhotovky maibutnikh pedahohiv u stupenevomu vyshchomu navchalnomu zakladi [Scientific approaches to the professional training of future teachers in a graduate higher educational institution]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy imeni Bohdana Khmelnytskoho. Pedahohichni ta psykholohichni nauky [Collection of scientific works of the National Academy of the State Border Service of Ukraine named after Bohdan Khmelnytskyi. Pedagogical and psychological sciences], 54, 13-17 [in Ukrainian].

Frytsiuk, V. A. (2016). Teoretychni ta metodychni zasady pidhotovky maibutnikh pedahohiv do bezperervnoho profesiinoho samorozvytku [Theoretical and methodological principles of training future teachers for continuous professional self-development]. (D diss.). Vinnytsia [in Ukrainian].

Kremen, V. H. (2006). Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v osviti i formuvannia informatsiinoho suspilstva [Information and communication technologies in education and the formation of an information society]. Informatyka ta informatsiini tekhnolohii v navchalnykh zakladakh [Informatics and information technologies in educational institutions], 6, 5-9 [in Ukrainian].

Kucheriavyi, O. H. (2015). Kar’ierne zrostannia: osobystisnyi vymir [Career growth: personal dimension]: monohrafiia. Kyiv: Slovo [in Ukrainian].

Nikolenko, L. (2009). Andrahohichnyi pidkhid do navchannia pedahohiv u systemi pisliadyplomnoi osvity [Andragogical approach to teaching teachers in the postgraduate education system]. In Stan i perspektyvy aprobatsii shkilnoi navchalnoi literatury [Status and prospects of approbation of school educational literature]: materialy Vseukr. nauk.-metod. konf. (pp. 284-287). Kirovohrad: KOIPPO im. V. Sukhomlynskoho [in Ukrainian].

Ohiienko, O. I. (2015). Akmeolohichnyi pidkhid u konteksti osvity doroslykh [Acmeological approach in the context of adult education]. Filosofski, psykholohichni, aksiolohichni konteksty pedahohichnoi maisternosti [Philosophical, psychological, axiological contexts of pedagogical mastery]. Retrieved from http://lib.iitta.gov.ua/6043/1.pdf [in Ukrainian].

Otych, O. M. (2010). Metodolohichni pryntsypy naukovoho doslidzhennia [Methodological principles of scientific research]. Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Pedahohichni nauky [Bulletin of the Chernihiv State Pedagogical University. Pedagogical sciences], 76, 41-43 [in Ukrainian].

Sharko, V. D. (2006). Teoretychni zasady metodychnoi pidhotovky vchytelia fizyky v umovakh neperervnoi osvity [Theoretical principles of methodical training of physics teachers in conditions of continuous education]. (D diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Vashchenko, L. M. (2005). Upravlinnia innovatsiinymy protsesamy v zahalnii serednii osviti rehionu [Management of innovative processes in the general secondary education of the region]: monohrafiia. Kyiv [in Ukrainian].

Ziaziun, I. A. (2011). Pedahohichne naukove doslidzhennia u konteksti tsilisnoho pidkhodu [Pedagogical scientific research in the context of a holistic approach]. Porivnialna profesiina pedahohika [Comparative professional pedagogy], 1, 19-30 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-08

Номер

Розділ

Статті