№ 17 (2016)

DOI: https://doi.org/10.33989/2075-146x.2016.17

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Статті

ЕТАПИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ PDF
K. AZIZOVA 3-12
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ОСВІТИ СКАНДИНАВСЬКИХ КРАЇН: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ PDF
N. ANDRIICHUK 12-18
ЗМІСТ І СТРУКТУРА КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНЕТНОСТЕЙ ІЗ МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
A. BARDINOV 18-24
РЕФЛЕКСИВНО-ОЦІННИЙ КОМПОНЕНТ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
O. BESKROVNYI, S. TERNOV, V. FORTUNA 24-28
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ АДАПТАЦІЇ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ СТУДЕНТІВ ДО УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
N. BELYAEVA, E. ZHDANOVA-NEDILKO 29-34
ФЕНОМЕН САМОВРЯДУВАННЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ А. С. МАКАРЕНКА PDF
A. BONDARENKO 35-40
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КЕРУВАННІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ PDF
I. VOLOSHCHUK 40-46
МЕТОДИКА «САSЕ STUDУ» У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВИШІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ІЗ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ PDF
P. VORONA 46-53
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ВИЩОМУ МЕДИЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ PDF
A. GAVRISH 54-58
ПРОФЕСІЙНА УСТАЛЕНІСТЬ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА В АСПЕКТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОРГАНІЗАЦІЙ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
O. HALASHOVA 58-64
«КОЛЕКТИВНЕ ВИХОВАННЯ» А. С. МАКАРЕНКА ЯК ОДИН ІЗ УНІВЕРСАЛЬНИХ МЕТОДІВ КОРЕКЦІЇ ВАЖКОВИХОВУВАНОСТІ УЧНІВ РІЗНОГО ВІКУ PDF
V. GRYB 65-72
КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЇ У МЕТОДИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ PDF
M. GRINEVA, N. GRYTSAI 72-79
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
L. DUBROVSKA, V. DUBROVSKIY, T. GORIENKO, N. BILOUSOVA 80-84
РОЛЬ ТРЕНЕРА-ВИКЛАДАЧА В ПРОВЕДЕННІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ PDF
V. ZHAMARDIY 84-89
УМОВИ АДАПТАЦІЇ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ДО УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАСОБАМИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ PDF
Yu. KRASCHENKO, G. SOROKINA 89-96
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОХТИРСЬКОГО ДИТЯЧОГО МІСТЕЧКА ІМЕНІ М. О. СКРИПНИКА ЯК ВИХОВНОГО ЗАКЛАДУ ІННОВАЦІЙНОГО ТИПУ (20-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ) PDF
O. KRYVYCH 96-102
ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА PDF
O. LESHCHENKO 102-108
ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР В АСПЕКТІ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ХХІ СТОЛІТТЯ PDF
P. LESHCHENKO 109-114
ВИКОРИСТАННЯ ДІАЛОГІЧНИХ МЕТОДIВ НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
V. LYAPUNOVA 114-121
РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДО МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ PDF
N. MISKOVA, V. GAFUROVA 121-126
КОМПЛЕКС ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ PDF
O. MOMOT 126-131
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ГУРТКА ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО ПРОФІЛЮ В ПОЗАШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ PDF
N. PANASENKO, T. DEREVYANKO 132-137
ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ЗРІЛОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА PDF
V. RADUL 137-142
ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ У РОЗВИТКУ ЇХНЬОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
S. RENDYUK 143-148
ЗДОРОВ`ЯЗБЕРІГАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК ПРІОРИТЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА В АСПЕКТІ ПРОФІЛАКТИКИ ТЮТЮНОПАЛІННЯ СЕРЕД СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ВНЗ PDF
M. RUDENKO 149-154
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ PDF
V. SADOVA 155-162
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ЕСТЕТОТЕРАПІЇ У СОЦІАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ УЧНІВ PDF
Yu. STEPURA 163-168
ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МЕТОДУ МОДЕЛЮВАННЯ У ДОСЛІДЖЕННІ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ PDF
L. SULTANOVA 169-174
АДАПТАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СТУДЕНТСЬКОГО ВІКУ PDF
A. TKACHENKO 175-182
ПРОБЛЕМИ ПОЗААУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТА АВТОДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЇХНЬОГО ВИРІШЕННЯ PDF
A. TKACHUK 182-189
ДИДАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СТРУКТУРУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРА З УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ PDF
M. TOVSTIAK 190-195
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ PDF
T. SHAFRANSKA 195-200
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ШКОЛАХ УКРАЇНИ PDF
L. SHTEFAN 201-208
СПРЯМОВАНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ У НАВЧАЛЬНІЙ ВЗАЄМОДІЇ В УМОВАХ ВНЗ PDF
S. SHUTOVA, V. USOVA 208-212